• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Efter rekordåret – vad händer nu?

Intervju med ordförande i Svensk FöretagsFörmedling AB

 

I början på mars publicerades en artikel i Dagens industri om att marknaden för företagsförvärv ser stabil ut. Anders Andersson, företagsmäklare och ordförande i Svensk FöretagsFörmedling AB, uttalar sig i DI:s artikel om rekordåret och bjuder på 4 tips för den som går i säljtankar. Med anledning av vårens turbulenta händelse berättar nu Andersson, efter artikeln, om hur marknaden påverkas och hur han ser på framtiden för företagsmäklare och företagsförsäljningen.

I fjol genomförde Svensk FöretagsFörmedling cirka 100 bolagstransaktioner. Enligt SFFAB:s Anders Andersson ligger generationsskifte som den främsta anledningen till försäljning. ”Man är färdig som företagare. En del i ett sådant skifte är ofta att ägaren vill att bolaget ska växla över till nya krafter för att drivas vidare”, säger Ander Andersson, företagsmäklare och ordförande i Svensk FöretagsFörmedling.

”Vi hade ett väldigt bra år 2019, faktiskt det bästa året i vår 40-åriga historia. Det var ’all time high’’

Trots att värdet på större svenska bolagsaffärer minskade med 43 procent i fjol, jämfört med föregående år, ser marknaden hoppfull ut för små- och medelstora bolag. Flera företagsmäklare, där bland SFFAB:s Anders Andersson, ser en stabil marknad som inte påverkats av konjunkturnedgången. Inte heller Lennart Stenman, företagsmäklare och VD på Länia FöretagsFörmedling, har märkt av nedgången och menar i stället på att det snarare känns som marknaden är på uppgång igen.

Hur ser läget ut idag?

”Marknaden för företagstransaktioner har påverkats av Corona. Många affärer är pausade i väntan på att få en uppfattning om vart marknaden tar vägen i respektive bransch. Dialogerna är i regel goda och man ser ofta från både köpare och säljares håll ett värde i att rida igenom det här läget”, säger Anders Andersson.

Vad tror SFF om framtiden för företagsaffärer?

”Framöver ser vi att marknaden är fortsatt god. Behovet av generationsskiften minskar inte utan är i stora drag konstant och ständigt aktuellt”, avslutar Anders Andersson.

 

Mäklarnas tips till företagare i säljtankar:

Var ute i god tid 

En försäljning brukar vanligtvis ta mellan sex och tolv månader, men om du vill få till en lyckad försäljning gäller det att vara ute tidigare än så för att inte få bråttom. 

Planera framåt

Fundera över vad du vill efter försäljningen, om du vill lämna helt eller vara kvar i några år, samt om du vill sälja en del av bolaget, allting eller bara ta in en extern företagsledning. 

Bygg organisationen

Ha en fungerande organisation och låt inte bolaget vara beroende av dig. Det blir mer sårbart, och det kan vara en prishämmande faktor om verksamheten inte klarar sig utan dig. 

Glöm inte känslan

Det ska kännas rätt. Om du ska jobba kvar inom bolaget är det extra viktigt att samarbetet med den nya ägaren fungerar

Läs hela artikeln på DI.se.

 

 

2020-04-23

Efter rekordåret – vad händer nu?
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand