• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Hus o Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB

Genomförd affär!

Hus & Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB

Contractor Bygg Holding Norr AB med säte i Skellefteå och som täcker upp hela Västerbotten genom sina fyra befintliga kontor i Skellefteå, Umeå, Lycksele och Hemavan har förvärvat Hus o Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB. Det uttalade målet är att bli ”det ledande byggföretaget i norra Sverige”. Nu satsar koncernen på södra Norrland och köper upp det väletablerade byggbolaget Hus o Nyproduktion AB i Sundsvall Entreprenad AB.

Förhandlingsprocessen pågick i några månader och i början av november 2018 blev affären klar.

Hus o Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB omsätter ca. 170 miljoner, har ca. 50 anställda och byter nu namn till Contractor Bygg i Sundsvall AB.

De tidigare ägarna Martin Rudberg och Bertil Cadeskog sålde bolaget till Contractor då de kände att Contractor var ett bra alternativ både sett till personalpolitik och deras sätt att driva bolag.

– ”Contractor har en personalpolitik och ett kvalitets- och miljötänk som är i framkant och ligger helt i linje med våra värderingar. Vi tror att företaget har de bästa förutsättningarna att utvecklas och ta marknadsandelar på vår lokala marknad” säger säljarna Martin Rudberg och Bertil Cadeskog i en gemensam kommentar. ” Vi tror också att det är en förutsättning med lokalt anställd personal om man ska lyckas på den lokala marknaden. Utan lokala kontakter med beställare, leverantörer och underentreprenörer är det svårt att driva lönsamma projekt”.

Partner Henrik Brodin på Svensk FöretagsFörmedling hade uppdraget som exklusiv rådgivare till säljarna.  För mer information kontakta Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

 

2019-02-12

Hus o Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand