• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Indutrade förvärvar Intergate

Genomförd affär!

Svensk FöretagsFörmedling har förmedlat aktierna i Intergate AB som har en årsomsättning om cirka 40 miljoner kronor till Indutrade AB. Projektledare var David Hallbäck.

Intergate är en leverantör av säkerhetsprodukter som till exempel vägbommar, passagegrindar, pollare och säkerhetsslussar. Sedan 1995 har Intergate försett företag, myndigheter, idrottsanläggningar och flygplatser på den svenska marknaden med smidiga lösningar för både personsäkerhet och reglering av fordonstrafik.

Med kundanpassade installationer av allt från vägbommar i parkeringshus till entrélösningar i kontorsbyggnader levererar Intergate högkvalitativa produkter från europeiska tillverkare.

  • ”Det råder stort intresse av att förvärva bolag ”, säger David Hallbäck företagsmäklare på Svensk FöretagsFörmedling. ”Intergate som säljer säkerhetsprodukter ser ökad efterfrågan på sina produkter vilket ledde till att det var ett högt intresse för bolaget.  Värderingarna av onoterade bolag har stigit varför vi ser fram mot en spännande 2020” fortsätter David Hallbäck.

Svensk Företagsförmedling medverkar i cirka 100 transaktioner varje år. Främst är det för ägarledda bolag där en mäklare kan göra skillnad och lyfta fram värden och påpeka dessa för en köpare.

Göteborg 2019-11-22

För ytterligare information kontakta:
David Hallbäck                  
031-780 20 82                                                                
david.hallback@sffab.se    

2020-02-07

Indutrade förvärvar Intergate
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand