• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Integrating Care Holding AB har förvärvat Läkarhuset Sibyllegatan AB.

Genomförd affär.

Integrating Care Holding AB har förvärvat Läkarhuset Sibyllegatan AB.

Läkarhuset Sibyllegatan AB i centrala Stockholm grundades 1992 med avsikten att etablera ett läkarhus med ett så genuint omhändertagande som möjligt. Verksamheten erbjuder idag ett stort utbud av vårdtjänster och effektiv vård exempelvis husläkarmottagning, vaccinationer, hälsokontroller och företagshälsovård.  

2019-11-12

Integrating Care Holding AB har förvärvat Läkarhuset Sibyllegatan AB.
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand