• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Karlshamns Rörmontage AB

Genomförd affär!

Karlshamns Rörmontage AB köps upp av Koncernen Bravida

Bravida, som är verksam i hela Norden, arbetar med installation och service inom bland annat el, värme och sanitet samt ventilation. Total har man över 9000 anställda på 160 orter. Företaget stärker erbjudandet i Blekinge genom förvärv av Karlshamns Rörmontage AB.

Karlshamns Rörmontage erbjuder service och installation av VS-tjänster, framförallt till petroleum- och processindustrin. Företaget har tolv anställda och omsätter cirka 20 miljoner kronor. Bolaget finns i Karlshamn, men är verksamt i hela landet för olika uppdragsgivare.

– Jag ser detta som ett naturligt steg för en fortsatt utveckling av Karlshamns Rörmontage. Vi behåller vår lokala förankring, samtidigt skapas spännande möjligheter av att bli en del av en större koncern, säger Bengt Johansson säljare av Karlshamns Rörmontage AB.

Conny Hermansson på Svensk FöretagsFörmedling i Växjö/Ronneby hade förmedlingsuppdraget som exklusiv rådgivare till säljarna. För mer information kontakta conny.hermansson@sffab.se 070-513 90 00

2018-11-15

Karlshamns Rörmontage AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand