• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Killgerm Group Ltd. förvärvar Milluck AB

Genomförd affär

Killgerm Group förvärvar Milluck AB

Den första november meddelade Killgerm Group att de förvärvat Milluck AB. Milluck AB är ett Malmöbaserat bolag som startades 2007. Bolaget har vuxit snabbt och är en ledande leverantör till marknaden för bekämpning av skadedjur, både i Sverige och andra delar av Skandinavien.

Rupert Broom, VD på Killgerm Group kommenterar affären:
”Vi har haft en fantastisk relation med Milluck via Killgerm och PestWest ända sen Milluck startades av Per Nilsson 2007. Vid det tillfället hade Per byggt en utomordentlig verksamhet, som på många sätt är mycket lik våra verksamheter inom Killgerm, och därför passar våra bolag ihop helt naturligt. Utöver det är professionaliteten hos Per och hans team helt i linje med de värderingar som vi har inom Killgerm”

Rupert Broom fortsätter;
”Vi ser många synergier mellan verksamheterna inom Killgerm och Milluck när det kommer till produkter, kunder och geografisk täckning i den skandinaviska regionen. Att förvärva en fysisk närvaro på denna viktiga marknad kommer även att komplettera och stärka Killgerms avtryck, tillsammans med våra redan förekommande verksamheter i Belgien, Tyskland, Nederländerna, Polen, Spanien, Schweiz och Storbritannien.

Kulturell matchning är även det någonting som är extremt viktigt för oss, och jag är glad att den nuvarande ledningen i Milluck AB, som leds av Per Nilsson, kommer att fortsätta driva Milluck AB under namnet Killgerm Scandinavia – men nu med fördelen att kunna ta del av de substantiella resurser som finns inom hela Killgerm-gruppen.”

Per Nilsson, VD på Milluck AB lägger till:
”Vi är mycket nöjda över att nu vara en del av Killgerm Group, som har varit en mycket stark partner till oss under många år. Sammanslagningen av verksamheterna är ett ordentligt kliv framåt för framtiden av Milluck AB. Vi kommer att fortsätta sätta de högsta standarderna för att stötta våra kunder när det kommer till produktutbud och personlig service.

Jag ser fram emot en spännande framtid tillsammans med Killgerm, som är ett väldigt professionellt bolag med starka värden och som är mycket respekterat inom marknaden för bekämpning av skadedjur. Våra verksamheter kommer att inneha en fantastisk synergi, samtidigt som vi kan åtnjuta de extra fördelarna med varandras erfarenheter i Skandinavien”.

Per Nilsson berättar även om samarbetet tillsammans med Svensk FöretagsFörmedling

”Eftersom jag blev uppvaktad av Killgerm i ett tidigt skede så ville jag säkerställa att jag fick rätt support kring en eventuell försäljning av mitt bolag. Jag kontaktade Claes Hovstadius på Svensk FöretagsFörmedling och inledde ett samarbete. Enligt överenskommelse förhandlade Claes fram förutsättningarna för affären och projektledde sedan affären i mål med legal support från Magnus Steen på CBI Contracts. Att sälja sitt företag är naturligtvis en stor sak men tack vare samarbetet med Svensk FöretagsFörmedling kändes det tryggt och säkert, även i mer komplexa legala situationer”, säger Per Nilsson, VD för Milluck AB.

För mer information om affären, kontakta Claes Hovstadius, företagsmäklare och partner i Malmö som agerade rådgivare till ägaren under försäljningen. Svensk FöretagsFörmedling arbetade med Magnus Steen på CBI Contract (juridisk expertis).

”Vårt uppdrag med Milluck var att förhandla bud och villkor samt säkerställa att processen höll tidplan och kvalitet. Per är en mycket kompetent person som etablerat en betydande och väletablerad plats på marknaden. Per har gjort en imponerande resa och ville nu säkerställa att bolaget hamnade i rätt händer och till rätt villkor. Milluck har nu ytterligare möjligheter att växa även geografiskt och med hjälp av en långsiktig ägare med branschkunskap blir potentialen ännu högre” säger Claes Hovstadius, projektledare och delägare i Svensk FöretagsFörmedling Malmö/Helsingborg.​

Claes.hovstadius@sffab.se, 076-190 09 97.

 

2020-02-13

Killgerm Group Ltd. förvärvar Milluck AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand