• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

KM Tvätten AB förvärvar Kardandrevet Fastigheter AB

Genomförd affär!

KM Tvätten AB förvärvar Kardandrevet Fastigheter AB

Den 30 december 2019 förvärvade KM Tvätten AB aktierna i Kardandrevet Fastigheter AB i Umeå, en handelsfastighet om drygt 2 700 kvm med lokalarea om drygt 450 kvm.

Peter Kieri, Partner på Svensk FöretagsFörmedling, hade uppdraget som transaktionsrådgivare i processen.

För ytterligare information kontakta: 
Peter Kieri, 070-681 00 88, peter.kieri@sffab.se

2020-02-19

KM Tvätten AB förvärvar Kardandrevet Fastigheter AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand