• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Kung Saga AB

Genomförd affär

Nytida förvärvar Kung Saga AB

Nytida, en del av Ambeakoncernen, har förvärvat Kung Saga AB som bedriver gymnasiesärskola med estetisk inriktning och tillhörande fritidsverksamhet.

Kung Saga erbjuder totalt 45 skolplatser med nationellt eller individuellt program och 30 platser för fritids. Verksamheten ligger vid Telefonplan i Stockholm, har ca 25 anställda och drygt 20 MSEK i nettoomsättning under senaste räkenskapsåret.

'Svensk Företagsförmedling har varit otroligt professionella varit ett starkt stöd i alla frågor genom hela säljprocessen. Vi är supernöjda!’. Säger grundarna av Kung Saga.

’Kung Saga är en mycket fin verksamhet som nu fått en ny mycket kompetent ägare i Nytida, som kommer att vidareutveckla verksamheten varsamt. En perfekt matchning.’ Säger Kenneth Arnström som varit transaktionsrådgivare.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

För mer information, kontakta: 
Kenneth Arnström, 070-092 95 55, kenneth.arnstrom@sffab.se  

 
 

2018-11-01

Kung Saga AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand