• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Mix Medicare AB förvärvas av Sens Care AB

Genomförd affär!

Mix Medicare är ett vårdbemanningsföretag sedan starten 2002 med säte i centrala Stockholm. Till en början bestod verksamheten av bemanning inom psykiatrin och har under åren utvecklats både inom fler arbetsområden och geografiskt även utanför Stockholm. Idag erbjuder bolaget de flesta kompetenser och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård.

Bolagets affärsidé är att med kort varsel erbjuda sina kunder kvalificerade och kompetenta läkare, psykologer, sjuk- och undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt övrig vård- och omsorgspersonal som har god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet. Mix Medicare är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 vilket skapar ökad kundtrygghet, motiverad personal och ständigt förbättrade arbetsprocesser.
Fakta om transaktionen:

Bolag som såldes: Mix Medicare AB
Årlig omsättning: Ca. 50 MSEK
Säljare: Ebrahim Dagigh
Bolagets verksamhet: Bemanning inom vårdsektorn
Köpare: Sens Care AB

Exklusiv transaktionsrådgivare under processen var Henrik Brodin:

Henrik Brodin, 070 529 76 24, henrik.brodin@sffab.se

2020-05-27

Mix Medicare AB förvärvas av Sens Care AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand