• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Nischade IT-bolaget LJ System AB överlåts till Vitec Group

Genomförd affär

Lundabaserade mjukvaruföretaget LJ System AB får nya ägare i Vitec Software Group (publ) – Svensk FöretagsFörmedling i Malmö rådgivare åt säljaren.

Programvarubolaget LJ System har sitt säte i Lund och erbjuder produkter för kyrkoverksamhet och förskolor. Produkten Fas Församlingsadministration är ett modulbaserat verksamhetssystem som används av cirka 300 församlingar. Produkten möjliggör exempelvis kyrkogårdsadministration med digitala kartor, ekonomi- och lönehantering samt bokning av gudstjänst, dop och vigsel med mera, via dator, telefon och läsplatta. Abbum är en annan produkt som används för att hantera administration och pedagogik, huvudsakligen i förskolan.

Bolaget förväntas under innevarande brutna räkenskapsår 2019-2020, omsätta cirka 18 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om ca 2,5 MSEK.

En av de tidigare ägarna och tillika nyckelperson i bolaget är Andreas Friberg som arbetar kvar som verkställande direktör i verksamheten.

Uttalande från Andreas Friberg, tidigare delägare på LJ System:

”När vi skulle sälja vårt familjeföretag anlitade vi Svensk Företags Förmedling som hjälpte oss genom hela DD-processen, avtalsförhandling och avslut. Det var otroligt skönt att ha någon som höll ihop hela processen och som kunde hjälpa till med alla frågor som dök upp. Claes hovstadius på SFF och Magnus Steen på Generalcouncel.se bidrog med ovärderlig kompetens som verkligen underlättade hela affären och bidrog till att avtalsförhandlingen gick väldigt smidigt. Samtidigt kändes det verkligen tryggt att ha någon med den erfarenheten som såg till att skydda våra intressen. Deras rådgivning är heltäckande och användandet av deras datarum medverkar till att process och dokumentation förenklas och tydliggörs.”

Utttalande från Vitec:

”LJ Systems avancerade men lättanvända produkter ger kyrkor och förskolor möjlighet att bedriva sin verksamhet effektivt. Bolaget är väletablerat och lönsamt och passar bra in i vår företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen och i dag hälsar vi 14 nya medarbetare varmt välkomna”, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Uttalande från Claes Hovstadius, ansvarig projektledare på SFF:

”Vår process bygger på ett ansvarstagande av alla delar av en försäljning - från värdering, dialog med intressenter, till slutförhandling och tillträde. Med LJ fanns ett indikativt bud på plats där vi började med en analys och genomgång av budets övergripande förutsättningar för att i sin tur etablera en samsyn mellan säljare och köpare på hur processen fram till mål skulle genomföras. För säljaren är det avgörande att ha en professionell rådgivare på sin sida som säkerställer att inget lämnas till slumpen.

 

Som rådgivare åt säljaren var det positivt att köparen var både professionell och erfaren av förvärv, något som reflekterades både i hur köparen och köparens rådgivare agerade genom processen. Att säljaren hade bra koll på all efterfrågad dokumentation var dessutom en starkt bidragande till att både tidplan och affären som sådan föll ut i enlighet med säljarens förväntningar. Det känns naturligtvis väldigt positivt att ett livsverk hamnar hos nya ägare som värderar och förstår bolagets affärsidé och som har en god idé om hur det skall utvecklas vidare”, säger Claes Hovstadius, ansvarig projektledare från SFF.

För mer information om försäljningen vänligen kontakta:

Claes.hovstadius@sffab.se eller
0761-900997

2020-05-07

Nischade IT-bolaget LJ System AB överlåts till Vitec Group

Relaterade dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand