• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Nordiskt samarbete

2013

Svensk FöretagsFörmedling har inlett ett nordiskt samarbete med Virksomhedsborsen a/s i Danmark och Connecto i Norge. Sedan tidigare har vi ett samarbete med Prevestor i Finland. Dessa tre samarbetspartners gör nu att vi har ett mycket starkt nordiskt kontaktnät.

För våra uppdragsgivare innebär det en ännu bredare intressebas för deras objekt.

Under fliken "Partners" på vår startsida exponeras en del av deras aktuella objekt. För mer information om företagen läs mer på deras respektive hemsida:

http://www.virksomhedsborsen.dk/default.asp

http://www.connecto.no/

http://www.prevestor.fi/fi/

2015-06-10

Nordiskt samarbete
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand