• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Ny affär av Svensk FöretagsFörmedling

FAMERO Industri AB i Växjö har fått ny ägare

Ägarna till FAMERO Industri AB kontakta Svensk FöretagsFörmedling i Växjö i god tid för att få hjälp i processen att finna en ny lämplig efterträdare till verksamheten. Ett 15-tal spekulanter har visat intresse för verksamheten och det blev ett företag i branschen som tog över FAMERO Industri AB den 1 oktober. Det handlar om en ny ägare som kommer att utveckla företaget på ett positivt sätt.

För mer information om överlåtelsen, kontakta;
Conny Hermansson, 070-513 90 00, conny.hermansson@sffab.se

2016-01-27

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand