• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

PHM Group OY med säte i Finland förvärvarar Tingvalla Mark AB

Genomförd affär!

PHM Group OY med säte i Finland förvärvarar Tingvalla Mark AB

PHM är ett fastighetsskötsel företag med en omsättning på 650 MSEK och ägs av investeringsbolaget Intera Partner OY.  Tingvalla Marks säte är i Kungsängen norr om Stockholm och deras tjänster är främst Trädgårdsskötsel, Mark & Anläggning och Garagesopning. Omsättning över 65 MSEK.

”För närvarande är det stort intresse av att förvärva fina bolag inom alla branscher ”, säger Kenneth Arnström transaktionsrådgivare på Svensk Företags Förmedling. ” Det har varit ett stort intresse och extra intressant att utländska aktörer visar intresse.  Värderingar av onoterade bolag visar på en stigande trend över tid.  

Om du själv går i tankarna att sälja din verksamhet så kan det vara ett bra tillfälle nu.  

Du är varmt välkommen att helt förutsättningslöst kontakta Partner och Företagsmäklare

Lars Bergström 0705-121268,  lars.bergstrom@sffab.se
Kenneth Arnström 070-0929555,  kenneth.arnstrom@sffab.se
Läs mer om Svensk FöretagsFörmedling på www.sffab.se

2019-09-30

PHM Group OY med säte i Finland förvärvarar Tingvalla Mark AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand