• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Pressmeddelande

Transtema Group förvärvar WinCore AB

Svensk FöretagsFörmedling förmedlar en av Sveriges främsta specialister inom utrustning för datalagring.

WinCore Ab med säte i Kungsbacka är ett av Sveriges ledande teknikföretag inom server och datalagring. WinCore levererar server- och storageinfrastruktur samt tjänster i form av rådgivning, förstudier, design, implementation och underhåll. WinCore omsätter 50 Msek och har 4 anställda.

David Hallbäck på Svensk FöretagsFörmedling i Göteborg var rådgivare i processen.
Kontakta David för mer information om affären.
David Hallbäck, 031-780 20 82,
david.hallback@sffab.se
Läs pressmeddelandet i sin helhet i pdf-filen.
 

2016-05-17

Pressmeddelande

Relaterade dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand