• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

R.I.K Assistans AB

Genomförda affär!

Humana förvärvar assistansföretaget RIK Assistans AB

Vi är mycket glad att kunna presentera detta förvärv. RIK Assistans är ett kvalitetsföretag som erbjuder individanpassad personlig assistans med kunden i centrum. Förvärvet speglar vår tilltro till marknaden för personlig assistans och visar att vi följer vår strategi om att ta en aktiv roll i konsolideringen av marknaden, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef på Humana.

- Tillsammans med RIK Assistans förstärker vi vår närvaro i norra Sverige och vi ser fram emot att, tillsammans med våra nya kollegor, utveckla och expandera verksamheten framgent, säger Rasmus Nerman.

RIK Assistans har sitt säte i Härnösand. Bolagets helårsintäkter uppgår till cirka 65 miljoner kronor och bolaget har cirka 150 anställda.

- RIK Assistans och Humana kompletterar och stärker varandra både geografiskt och verksamhetsmässigt. Vi och våra medarbetare ser fram emot att bli en del av Humana. Vi kommer fortsätta att vara delaktiga i arbetet med att vidareutveckla och expandera våra gemensamma verksamheter, säger säljarna Anne Wigren och Maria Olsson i en gemensam kommentar.

Henrik Brodin på Svensk FöretagsFörmedling hade uppdraget som exklusiv rådgivare till säljarna.  För mer information kontakta henrik.brodin@sffab.se, 070-520 76 24

2018-11-26

R.I.K Assistans AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand