• 0
 • 0
 • 0
 • 0

Antal förmedlade
företag

Seminarium

Inbjudan till seminarium i Göteborg

Vad är ditt bolag värt?

Färsk statistik från 100 affärer genomförda under 2016.

Hur påverkar de föreslagna 3:12-reglerna?

 

Tid och plats
Tisdag 31 januari 2017, kl.07.30-09.00 hos Arkipelagen Företagscenter, St Åvägen 21, Sisjöns Industriområde

Seminarieprogram
Under 1,5 timmar tar vi upp följande ägarskiftesfrågor:

 • Hur och varför förändras värdet på mitt bolag om ett-tre år?
 • Hur kan jag redan idag påverka värdet eller datumet för mitt planerade ägarskifte?
 • Värderingsstatistik. Faktiska priser på onoterade bolag
 • Erfarenheter från köp, uppbyggnad och försäljning av ett företag
 • Exempel på bra skatte- och finansieringsupplägg för ovanstående frågor

Anmälan
Mejla till david.hallback@sffab.se eller telefon 031-780 20 80.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Meddela eventuella allergier eller specialkost vid anmälan.

Agenda

 • Välkommen, av Svensk FöretagsFörmedling/Arkipelagen Företagscenter
 • Hur och varför förändras värdet på ditt bolag, av David Hallbäck, Svensk FöretagsFörmedling
 • Hur påverkas jag som ägare till fåmansföretag av de föreslagna ändringarna i det så kallade 3:12-regelverket, av Björn Thunholm Aukt Revisor, ADACT Revision AB
 • Hur upplevde jag att köpa, driva och sälja företaget, av Dick Danielsson, Allox AB
 • Värderingsstatistik, vad är ett onoterad bolag värt? Erfarenheter från försäljningar av 100 bolag årligen, av David Hallbäck, Svensk FöretagsFörmedling

 

Kom och lyssna på våra experter inom området!

2016-12-12

 • Connecto
 • Prevestor
 • Virksomhedsborsen
 • Wistrand