• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

Genomförd affär!

Svensk FöretagsFörmedling Malmö/Helsingborg projektleder försäljningen av Sveriges ledande trafikövningsplats!

Under januari 2019 förvärvade RoosGruppen AB aktierna i Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB (”Gillinge”). Gillinge har bedrivit riskutbildningar sedan 1975 och är Sveriges största trafikövningsplats. Genom sina fyra banor och 20-tal medarbetare erbjuder man både teoretiska kurser och praktiska övningar för körskolor, polis, militär, brandkår, yrkesförare med flera. Med försäljningen har tidigare ägaren STR säkerställt fortsatt hög kvalitet till sina kunder och samtidigt skapat möjligheter för vidareutveckling av erbjudandet.

”Då Sveriges Trafikutbildares Riksförbund STR valde att sälja sin anrika trafikövningsplats i Stockholmsområdet så föll valet att ta hjälp av Svensk Företags Förmedling (SFF). Vi kan nu se tillbaka efter slutförd försäljning där vårt samarbete med SFF blev mycket lyckat. SFF agerade projektledare, har en robust kunskap, ett mycket brett kontaktnät i rätt miljöer, samt är ytterst noggranna i sitt arbete där inget lämnas åt slumpen. Från ax till limpa ledde SFF hela processen vilket innebar för STRs del, en trygg resa med en omsorgsfullt landad affär.  Med facit i hand, så är vi väldigt glada att vi hittade Svensk FöretagsFörmedling för att ta denna företagsförsäljning i hamn”, säger Berit Johansson, förbundsordförande för STR (säljaren).

”Vårt uppdrag med STR var att driva en strukturerad försäljningsprocess från start till mål. Målbilden var att hitta rätt marknadspris med en långsiktig ägare med förmåga att utveckla verksamheten vidare utifrån de kärnvärden och erbjudande som etablerat Gillinge till Sveriges ledande trafikutbildningsplats. Allt förberedande arbete gjordes innan vi gick ut på marknaden vilket underlättade dialog och process med de intressenter som uttryckt vilja tt genomföra ett förvärv. Intresset var stort, både från tangerande industri såväl som från långsiktiga investerare. Säljarens val föll slutligen på RoosGruppen som presenterade det övergripande bästa erbjudandet. Slutprocessen fram till tillträdet genomfördes med god framdrift, mycket tack vare strukturen i förberedelserna, något som uppskattades mycket av de potentiella köpare vi var i kontakt med. En styrka var även vårt nationella fotavtryck med en lokal kollega på plats för att snabb kunna agera lokalt, säger Claes Hovstadius, projektledare och delägare i Svensk FöretagsFörmedling Malmö/Helsingborg.

För mer information kontakta:
Claes.hovstadius@sffab.se
0761-900997

2019-03-19

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand