• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Stolt Fastigheter AB

Genomförd affär!

Stolt Fastigheter AB

Stolt fastigheter AB med en fastighetsportfölj innehållande 22 fastigheter, och med en total uthyrbar area om 7 717 kvm, har sålts. Beståndet består av bostäder och lokaler i centrala Hunsele och Sollefteå, samt tomter i Kramfors. Stolt Fastigheter AB grundades 2003 av Stefan Stolt. 

Ansvarig mäklare: 

Henrik Brodin, henrik.brodin@sffab.se, 070 520 76 24. 

2019-03-13

Stolt Fastigheter AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand