• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Sustend AB förvärvas av Bredadblickgruppen

Genomförd affär

Sustend AB förvärvas av Bredadblickgruppen

Både köparen och Sustend har varit Gasellföretag de senaste åren. Det händer mycket i branschen och intresset var stort. Verksamheten kompletterade Bredablicks erbjudande och ger Sustend möjlighet satsa ytterligare framåt. Både köpare och säljare har starka och liknande företagskulturer vilket redan tidigt i kontakterna ledde fram till diskussioner om hur man gemensamt vill utveckla verksamheterna. Detta gav en solid grund för affären och tydliggjorde affärslogiken.

”Med Svensk FöretagsFörmedling som förmedlare har vi som köpare blivit bemötta på ett seriöst, transparent och professionellt sätt vilket i sin tur har underlättat vår beslutsprocess”, säger de nya ägarna av Sustend AB.

”Svensk Företagsförmedling AB skötte försäljningsprocessen från start till mål. Alltigenom höll de ihop alla lösa trådar och skötte processen professionellt så att den alltid drevs framåt. De fungerade också som ett bra bollplank under hela vägen framåt vilket var viktigt för mig som säljare. Väldigt positivt var att det togs fram flera kvalificerade intressenter vilket var en viktig del för utvärderingen av slutlig köpare. Vårt slutliga val av köpare föll på Bredablickgruppen som gav oss en fortsatt gynnsam utveckling och som vill utveckla företaget vidare i kombination med bästa bud”, säger Anton Klintenberg , tidigare huvudägare av Sustend.

Susten AB är en fastighetskonsult verksam inom underhållsplanering, projektledning samt besiktning. Bredablick är en snabbväxande och nytänkande aktör inom teknisk och ekonomisk förvaltning samt facility management. 

För mer information, vänligen kontakta den ansvariga mäklaren Per Nilsson, från Svensk FöretagsFörmedling i Göteborg. 

Kontakt
Per Nilsson
per.nilsson@sffab.se
031 780 20 81
 

2020-03-30

Sustend AB förvärvas av Bredadblickgruppen
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand