• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Svensk FöretagsFörmedling förmedlar Your IT i Varberg

Genomförd affär!

Svensk FöretagsFörmedling förmedlar Your IT i Varberg

Svensk FöretagsFörmedling har förmedlat aktierna i Your IT AB i Varberg till Mavshack AB. Your IT arbetar som andra företags externa IT avdelning och har en årsomsättning om cirka 20 miljoner kronor. Projektledare var David Hallbäck hos Svensk FöretagsFörmedling.

Your IT erbjuder tjänster såsom exempelvis IT-avdelning, affärssystem, installation, rådgivning inför IT-investeringar, projektledning, plattformskonstruktion med mera. Man kan Microsofts serverplattformar med t.ex. Exchange, SQL, Hyper-V och Linux.

Inom IT säkerhet kan man övervaka hela eller delar av IT-miljön och erbjuder mycket hög expertis kring brandväggar och backuplösningar. Your IT driver även hosting i bolaget Westhost.

”Det råder högtryck i IT-branschen och det är stort intresse av att förvärva bolag ”, säger David Hallbäck företagsmäklare på Svensk FöretagsFörmedling.
”Your IT:s breda kundbas inom IT drift innebar att var ett högt intresse för bolaget.  Värderingarna av onoterade bolag har stigit varför vi ser fram mot en spännande 2020” fortsätter David Hallbäck.

Svensk Företagsförmedling medverkar i cirka 100 transaktioner varje år. Främst är det för ägarledda bolag där en mäklare kan göra skillnad och lyfta fram värden och påpeka dessa för en köpare.

För ytterligare information kontakta:
David Hallbäck
031-780 20 82
david.hallback@sffab.se

2020-02-12

Svensk FöretagsFörmedling förmedlar Your IT i Varberg
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand