• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Svensk FöretagsFörmedling förstärker teamet

Nu har vi förstärkt vårt team i Norr!

Vi har nu förstärkt vårt mäklarteam för ännu fler företagsaffärer!

Med Peter Kieri som ny medlem i vårt vinnande lag förstärker vi vår ledande position ytterligare. Peter har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom näringsliv och offentlig sektor. Scania, Gestamp Hardtech och Polarbröd är några av företagen han verkat i.

Vi är nu tre företagsmäklare på Svensk FöretagsFörmedling i region Norr, vilken sträcker sig från Riksgränsen till och med Örnsköldsviks kommun. Samtliga är civilingenjörer med inrikting på Industriell Ekonomi från LTU. Förstärkningen ger oss ännu bättre möjligheter att att bistå det norrländska näringslivet med kvalificerade tjänster.

Svensk FöretagsFörmedling är ledande på företagsöverlåtelser av onoterade företag i Sverige och Norden. Vi förmedlar även kommersiella fastigheter och fungerar som partner och rådgivare i samband med kapitalanskaffning, företagsexpansion och generationsskifte.

Vi finns representerade på 30 orter runt om i landet. Det gör att vi kan jobba nära våra updragsgivare och samtidigt dra affärsnytta av vårt rikstäckande nätverk. Vi hanterar även internationella uppdrag.

Vår arbetsmetod bygger på en personlig, affärsmässig dialog med köpare och säljare och vid behov även med parternas revisorer, banker och jurister. Vi leder hela processen, från analys och värdering till förhandling och avtal. Diskretion och noggrannhet är en självklarhet.

Svensk FöretagsFörmedling i Luleå
Håkan Backman, 070-529 28 01, hakan.backman@sffab.se
Peter Kieri, 070-681 00 88, peter.kieri@sffab.se
Ove Strand, 070-176 25 32, ove.strand@sffab.se

Annonsen i finns i nedlanddningsbar pdf-fil i rutan till höger.

2017-03-27

Svensk FöretagsFörmedling förstärker teamet

Relaterade dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand