• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Svensk FöretagsFörmedling i Jönköping/Borås rådgivare i fastighetsaffär

Bo Bra i Mullsjö AB är sålt till Kindbergs Förvaltning AB

Fastighetsbestånd centralt beläget i Mullsjö innehållande 115 lägenheter om totalt 8 331 kvm uthyrningsbar yta.
Tidigare ägare Klahr Byggnads AB har byggt halva beståndet i egen regi under 70-talet, resterande förvärvades i början av 90-talet.

Rådgivare i processen var Anders Andersson på Svensk FöretagsFörmedling i Jönköping/Borås. För mer information om affären kontakta Anders Andersson, 073-526 80 00, anders.andersson@sffab.se

2016-01-25

Svensk FöretagsFörmedling i Jönköping/Borås rådgivare i fastighetsaffär
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand