• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Svensk FöretagsFörmedling legal och finansiell transaktionsrådgivare när HDW Data Sweden förvärvades av Infracom Group AB (Publ)

Genomförd affär!

Säljmandatet från HDW Data Sweden AB var ett spännande projekt med flertalet budgivare där Infracom stod som slutgiltig förvärvande part.

HDW Data har vuxit stabilt genom åren sedan start 1987 med god tillväxt och lönsamhet där Bolaget verkar inom IT-outsourcing. Med automatisering och smarta fjärrsystem sänker HDW Data kundens totala IT-budget samtidigt som slutanvändaren får hög servicegrad. Omsättningen fördelar sig primärt på avtalsintäkter för tjänster och supportavtal.

Säljarnas företrädare Tomas Stigenberg, Magnus Edlund, Gunnar Jismark, Peter Stigenberg och Mats Stigenberg kommer att vara fortsatt aktiva i Bolaget.

Bo Kjellberg (CEO InfraCom) kommenterar förvärvet: ”HDW Data digitalisera arbetsplatser, säkerställer informationssäkerheten och tar fullt ansvar för sina kunder hela IT miljö till ett fast pris per användare och månad. Med förvärvet av HDW stärker vi upp vår existerande affär med målet att komma än närmare kunden och marknadsföra koncernens alla tjänster. HDWs support och avtalsintäkter uppgår till 13,5 miljoner kronor på årsbasis och fördubblar vår volym inom segmentet med god lönsamhet”.

Tomas Stigenberg (VD HDW Data) kommenterar förvärvet: ”Vi på HDW Data Sweden AB är nöjda med denna lösning. Vi står inför ett generationsskifte och vill i god tid säkra alla ansvarsåtaganden som vi har mot kunder, partners och anställda. HDW kommer att jobba vidare som vanligt med samma personal och engagemang men nu med en ny stark ägare som kommer att tillföra både kompetens och kapital. – Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.”

För mer information om överlåtelsen, kontakta:
Kenneth Arnström (Partner, Svensk FöretagsFörmedling) som var transaktionsrådgivare i överlåtelseprocessen.
kenneth.arnstrom@sffab.se
070-092 95 55

2020-09-01

Svensk FöretagsFörmedling legal och finansiell transaktionsrådgivare när HDW Data Sweden förvärvades av Infracom Group AB (Publ)
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand