• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Svenskt rekord i företagsöverlåtelser!

4000 överlåtelser

4 000 företagsaffärer. Den drömgränsen nådde vi på Svensk FöretagsFörmedling 2016!

- Vi kände den ovanligt starka medvinden redan under våren 2015 och började då sikta på 4 000 överlåtelser som vårt drömmål en bit in på 2016, säger Svensk FöretagsFörmedlings ordförande Kenneth Bengtsson.

Svensk FöretagsFörmedling startade 1979 och har nu 30 lokalkontor över hela landet. Vi förmedlar försäljningar av  företag i alla branscher och kommersiella fastigheter och är sedan länge Sveriges ledande företagsmäklarorganisation.

- Vår marknadsposition, heltäckande kompetens, långa erfarenhet och starka lokala närvaro ger oss naturligtvis många affärer, men det finns också andra faktorer som förklara varför vi fått en extra skjuts i  år, säger Kenneth Bengtsson.

Han pekar på ett gynsammare konjukturläge med bättre villkor  på finansmarknaden och fortsatt låg ränta på förvärvskrediter.

- Vårt intryck är att det finns mycket kapital i marknaden nu. Det är också relativt billigt att köpa ägarledda företag. Många vill sälja. Inte minst de 40-talister som legat och avvaktat utvecklingen efter finanskrisen  2008-2009.

För mer information kontakta:
Kenneth Bengtsson, 070-822 02 35, kenneth.bengtsson@sffab.se
Henrik Brodin, 070-520 76 24,  henrik.brodin@sffab.se

 

 

2018-02-02

Svenskt rekord i företagsöverlåtelser!

Relaterade dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand