• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Tofta Gård Borrteknik AB

Genomförd Affär

Svensk FöretagsFörmedling hittar ny långsiktig ägare till framgångsrika Tofta Gård Borrteknik AB!

Svensk Företagsförmedling i Malmö har biträtt de tidigare ägarna till Tofta Gård Borrteknik och Tofta Gård Maskin i försäljningen av deras verksamhet. Valet på köpare föll på Telarco  som genom förvärvet stärker sin position inom schaktfri ledningsbyggnad. Ägarna kommer att fortsätta vara aktiva i verksamheten, nu som anställda.

”När vi bestämde oss för att inleda diskussioner med rådgivare angående försäljningen av vår verksamhet, prioriterade vi en partner med goda referenser, inarbetad process och ett nätverk av relevanta och motiverade köpare. Det var naturligtvis även av yttersta vikt att vår personal skulle känna sig hemma med en ny ägare. Detta var vägledande när vi valde Svensk Företagsförmedling. Köparen Telarco presenterade totalt sett det bästa erbjudandet och visade en stor förståelse för oss och vårt beslut att sälja. Vår rådgivare säkerställde att processen från bud och tillträde skötes professionellt och enligt tidplan, tryggt och utan överraskningar” säger de tidigare ägarna av Tofta Gård Borrteknik.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Tofta. Det är ett välskött bolag med hög kompetens och stark marknadsposition i sin nisch. Vi ser fram emot att utveckla detta välskötta och lönsamma bolag tillsammans med de tidigare ägarna.”, säger Ola Johnsson, VD på Telarco.

”Uppdraget att få företräda Tofta Gård, ett snabbväxande och mycket välskött bolag, var ytterligare ett bevis på att Svensk Företagsförmedling upplevs som en stark och trygg aktör på marknaden. Just detta uppdrag fick vi genom referens från tidigare lyckosamma försäljningar. Att vi infriade säljarnas övergripande förväntningar är mycket tillfredsställande”, säger Claes Hovstadius, delägare på Malmökontoret.

Storskogens (ägare till Telarco) pressrelease:
https://www.storskogen.com/nyheter/telarco-f%C3%B6rv%C3%A4rvar-tofta-g%C3%A5rd

För mer information, vänligen kontakta: 
claes.hovstadius@sffab.se, eller 040-230300

2019-03-20

Tofta Gård Borrteknik AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand