• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Voksab Värme och Kraftservice AB

Genomförd affär!

Väletablerade Voksab avyttrar verksamheten till expansiva Jernbro Industrial.

Svensk Företagsförmedling i Malmö har biträtt ägarna till Voksab Värme Och Kraftservice AB vid försäljningen av dess inkråm. Köpare blev till slut Jernbro Industrial (med bas i Göteborg) som genom sitt förvärv stärker sin lokala närvaro och erbjudande på den skånska marknaden. Överlåtelsen gjordes i början av april 2019.

Voksab levererar tjänster inom mekaniskt underhåll, primärt mot kunder inom energisektorn. Omsättningen har de senaste fem åren legat mellan 14-17mkr med ett femtontal anställda.

Jernbro Industrial erbjuder ett brett spektra av tjänster inom industriservice och omsätter runt 1mdr. Bolaget har ca 700 anställda och är verksamma på 26 orter.

”När vi väl bestämt oss för att sälja företaget prövade vi först att sälja på egen hand. Det blev en väldigt energikrävande process som dessutom inte föll väl ut. Vi bestämde oss då för att anlita professionell hjälp i stället. Valet föll på SFFAB då vi ansåg att där fanns störst bredd och möjligheter i försäljningen. Vi kände även stort förtroende och trygghet i kontakterna med Claes Hovstadius som blev vår rådgivare och projektledare på SFFAB. För oss var det viktigt att personal och kunder upplevde trygghet i processen och i den information som skulle delges dem under tiden.

Vi bestämde oss till slut för en köpare som vi uppfattade kunna skapa bäst möjlighet för fortsatt utveckling av vårt företag, personal och kunder. Försäljningen drevs framåt av vår projektledare som skötte hela processen med stort engagemang från början till slut och dessutom fungerade som vår rådgivare. För att allt skulle landa tryggt fick vi även juridisk hjälp och stöd genom SFFAB att tolka och upprätta avtal som kändes bra för både oss och köparen.

Stort Tack till dem som medverkat till försäljningen av vårt företag!”

”Att få företräda välskötta och etablerade verksamheter som Voksab innebär för oss ett stort ansvar, i synnerhet då de med rätt ny ägare i bästa fall kan utvecklas vidare på ett framgångsrikt sätt. För de anställda innebär försäljningen nya möjligheter att utvecklas då de nya ägarna har en tydlig tillväxtstrategi i regionen, med den förvärvade verksamheten som bas.

Att få samarbeta med Lennart och Kent var en rakt igenom positiv upplevelse och samarbetet har varit konstruktivt och roligt”, säger Claes Hovstadius, delägare på Malmökontoret.

Jernbros pressrelease:

https://jernbro.com/nyhet/jernbro-forvarvar-voksab-i-malmo/

För mer information vänligen kontakta:
claes.hovstadius@sffab.se, 040-230300

2019-04-08

Voksab Värme och Kraftservice AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand