• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

VOOL AB

Genomförd affär!

Svensk FöretagsFörmedling förmedlar växande E-handelsföretag

Svensk FöretagsFörmedling i Göteborg har förmedlat det växande E-Handelsföretaget VOOL AB. VOOL har ett sortiment av ljusbågar, frontljus och frontbågar för främst arbetsfordon och mindre arbetsbilar. Bolaget har Sverige som sin marknad.

VOOL AB är ett lönsamt e-handelsbolag inriktat på bruksnyttiga bildelar ex. ljus- & frontbågar. Bolaget är utsett till Superföretag av Veckan Affärer  och har sedan starten år 2010 haft en stark utveckling. Stort fokus på egna starka varumärken vilka utgör 85 % av försäljningen. Bolaget omsatte vid försäljningen knappt 20 mkr i årstakt med en vinst om drygt 2 mkr.

”För närvarande är det stort intresse av att förvärva bolag ”, säger Per Nillson företagsmäklare på Svensk FöretagsFörmedling. ”Det har varit ett stort intresse för detta flyttbara E-handelsföretag. Värderingarna av onoterade bolag är bra varför vi ser fram mot en intensivt 2019” fortsätter Per Nillsson.

Svensk Företagsförmedling har medverkat i flertalet transaktioner inom E-Handel och har följt branschen i många år och noterar att stordriftsfördelar i datalösningar och logistik driver på fortsatt konsolidering.

För ytterligare information kontakta:
Per Nillsson
031-780 20 81                                                               
per.nilsson@sffab.se                                                                           

2019-02-26

VOOL AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand