• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

W-Tech och Waterjet

Genomförd Affär!

 

Svensk FöretagsFörmedling förmedlar W-Tech Entreprenad och Waterjet Entreprenad

Svensk FöretagsFörmedling i Göteborg har förmedlat tre entreprenadföretag verksamma inom industrisanering och avancerade betongreperationer. Spetskunskap inom vattenbilning och vattenblästring är den gemensamma nämnaren för bolagen som har verksamhet i Stockholm och i Karlstad med en sammanlagd omsättning på 150 mkr.

Bolagen som etablerades av Tomas Åberg för 30 år sedan har med sin stora maskinpark av vattenbilningsutrustning och torrsugbilar utvecklats till en känd aktör inom industrisanering betongrenoveringar.

Bolagen har förvärvats av finska koncernen Delete som är verksamma inom rivning och sanering som nu får sin första etablering i Stockholm.

”För närvarande är det stort intresse av att förvärva bolag ”, säger David Hallbäck företagsmäklare på Svensk FöretagsFörmedling. ”Det har varit ett stort intresse för dessa verksamheter och extra intressant att stora utländska aktörer tar marknadsandelar. Värderingarna av onoterade bolag har stigit varför vi ser fram mot en intensivt 2019” fortsätter David Hallbäck.

Svensk Företagsförmedling har medverkat i cirka 15 transaktioner inom industrisanering och har följt branschen i många år och noterar att stordriftsfördelar och dyra maskininköp driver på fortsatt konsolidering.

För ytterligare information kontakta:
David Hallbäck
031-780 20 82
david.hallback@sffab.se                                                                     

2019-02-26

W-Tech och Waterjet
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand