OBJEKT
Tjänsteföretag

Juridiska byråer med inriktning mot familjejuridik

0 – 20 Msek

Juristbyråer fördelade på två bolag, verksamheten bedrivs med huvudinriktning mot ekonomisk familjerätt, men även ytterligare juridiska tjänster erbjuds. Verksamheten är genom franchiseavtal ansluten till en välrenommerad kedja.

Marknad

Företagens kundunderlag är genom etablerade samarbeten mycket stabila, kunderna utgörs framför allt av privatpersoner men även företag. Kundupptagningsområdet består huvudsakligen av definierade angränsande distrikt i mellersta och norra Götaland med utgångspunkt från kontor i respektive regions större orter.

Ekonomi

Total omsättning ligger i intervallet 10-20 MSEK. Antal anställda uppgår till totalt 10-12 resurser.

Transaktionen

Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolagen alternativt dess Inkråm/Rörelse.

Processen

Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av sekretessavtal erhåller mer information om Bolagen.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information och företagsbesök.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning.

Objekt-id 3466
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 
  Svensk FöretagsFörmedling är en oberoende rådgivare vid försäljning av företag och kommersiella fastigheter. Vi har nationell styrka, arbetar i lokala team, kan köparmarknaden och har egen erfarenhet av att äga företag . Det innebär att vi inte bara har rätt kunskaper om transaktioner. Vi förstår också på djupet, både rationellt och emotionellt, hur det är att sälja sitt företag.

  Vill du sälja eller köpa ett företag eller en fastighet, kontakta oss på 010-206 78 77 eller hk@sffab.se.

  © Svensk FöretagsFörmedling  |  Integritetspolicy
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Ta del av de senaste objekten som är till salu och få mängder med tips kring att köpa och sälja företag och fastigheter.

  fler än 4500 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4577 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x