Skip to main content
OBJEKT
Bygg & entreprenad

Infrastrukturföretag med unik kompetens

Över 50 Msek

Möjlighet att förvärva / investera i ett väletablerat bolag med stark ställning inom infrastruktur i Stockholm

 • Ägarna är aktiva i Verksamheten och vill vara kvar i Verksamheten och utveckla Bolaget till nya nivåer tillsammans med en ny ägare / investerare.
 • Egen personal med tydliga företagsvärderingar har skapat ett företag som idag är ett föredöme i branschen
 • Upparbetade långvariga kundkontakter och avtal med större entreprenadbolag och fastighetsbolag
 • Stora tillväxtmöjligheter på nya geografiska marknader
 • Prognos innevarande räkenskapsår 2021/22 – Omsättning 130-160 MSEK och EBIT 8-10 MSEK

Endast kvalificerade förvärvande parter emotses.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning.

Objekt-id 3727
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4600 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x