OBJEKT
Bygg & entreprenad

Anrikt entreprenad- och transportföretag till salu

20 – 50 Msek

En mycket väletablerad entreprenadverksamhet med tillhörande transporttjänster. Bolaget har ett brett tjänsteutbud, vilket bl.a. innefattar grävning, lyft, lastning och lossning. Transportverksamheten utgörs huvudsakligen av transporter relaterade till mark och anläggningsarbeten, men även tangerande tjänster.

Fordon- och maskinparken är bred, kvalitativ och löpande förnyad. 

Bolaget har cirka 20 heltidsanställda resurser. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från egen ändamålsenlig och strategiskt belägen fastighet.

Geografi och marknad

Företaget har sin utgångspunkt i ort i Skaraborg, Bolagets huvudsakliga marknadsområde är inom en radie om 10 mil.

Ekonomi

Årsomsättning i intervallet 25 – 35 MSEK, god lönsamhet.

Transaktionen

Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget samt Fastigheten.

Processen

Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget och Fastigheten.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär besök och erhållande av mer specifik information och därefter fortsatt förhandling

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning.

Objekt-id 3376
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.   Genom skräddarsydda processer, erfarna rådgivare med tillgång till potentiella köpare över hela Norden säkerställer vi en bättre affär. Alla vill göra en bra affär!

  Vill du sälja eller köpa ett företag eller en fastighet, kontakta oss på 010-206 78 77 eller hk@sffab.se.

  © Svensk FöretagsFörmedling  |  Integritetspolicy

  Över 4450 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4476 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x