OBJEKT
Tillverkning

Anrikt stål- & smidesbolag med tillhörande fastighet

Över 50 Msek

Certifierat verkstadsföretag med flera verksamhetsben. Huvudinriktningen är kvalificerat byggnadssmide samt konstruktion och tillverkning produkter i stål och plåt. Bolaget förfogar över en mycket kompetent personalstyrka och kan möta högt ställda krav på kvalitet och utförande. Bolaget har ca: 30 heltidsanställda resurser.

Fastighet

Verksamheten bedrivs i egen ändamålsenlig och mycket strategiskt belägen fastighet. Även externa hyresgäster finns.

Geografi och marknad

Företaget är lokaliserat i Västra Götaland. Kunderna återfinns huvudsakligen i industri- och byggsektorn.

Ekonomi

Årsomsättning i intervallet 40 – 60 MSEK, god lönsamhet.

Transaktionen

Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget inklusive Fastigheten.

Processen

Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget inklusive Fastigheten.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär besök och erhållande av mer specifik information och därefter fortsatt förhandling.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning.

Objekt-id 3483
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.   Genom skräddarsydda processer, erfarna rådgivare med tillgång till potentiella köpare över hela Norden säkerställer vi en bättre affär. Alla vill göra en bra affär!

  Vill du sälja eller köpa ett företag eller en fastighet, kontakta oss på 010-206 78 77 eller hk@sffab.se.

  © Svensk FöretagsFörmedling  |  Integritetspolicy

  Över 4450 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4476 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x