• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Affärsidé

Affärsidé

Vår affär

Svensk FöretagsFörmedling genomför företags- och fastighetsöverlåtelser med bästa resultat för uppdragsgivare i Sverige och Norden. Med kompetenta företagsmäklare, stor erfarenhet, genuint engagemang och brett kontaktnät skapar vi mervärde för både säljare och köpare.

Vår vision

Är att vara en trygg, engagerad och kompetent affärspartner för uppdragsgivare med högt ställda förväntningar.

Vårt mål

Är att vara en ledande aktör i Sverige och Norden med fokus på värdeskapande företags- och fastighetsöverlåtelser.

Verksamhet

En rikstäckande och oberoende partner för företags- och fastighetsöverlåtelser.

Organisation

Ett 30-tal fristående företagsmäklare, i en etablerad organisation från 1979.

Styrelse

I vår styrelse sitter för närvarande Anders Andersson, Henrik Brodin, Claes Hovstadius och David Hallbäck.

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand