• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Organisation

Starka mäklare och etablerad organisation

Svensk FöretagsFörmedling AB startade 1979 och är idag en rikstäckande organisation med huvudkontor i Växjö. I organisationen ingår ett 30-tal fristående företagsmäklare med erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet. Moderbolaget ägs av mäklarna som var och en har sitt eget aktiebolag. Detta styrs via ett genomarbetat representantsystem som regleras i avtal och etiska regler.

Verksamheten samordnas av huvudkontoret i Växjö, som även ansvarar för affärsutveckling, internationella samarbeten, utbildning, marknadsföring, databashantering, erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring.

Styrelse

I vår styrelse sitter för närvarande Anders Andersson, Henrik Brodin, Claes Hovstadius och David Hallbäck.

Lokalkontor och kartor

Vilket av våra 30 kontor ligger bäst till för dig?

Referensuppdrag

Exempel på några av våra drygt 4 000 företags- och fastighetsöverlåtelser som gjorts via oss.

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand