• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Referensuppdrag — Fastighetsaffärer

Kommersiella fastigheter

Manillafastigheter

SIG Invest ingår avtal med Incita Fastigheter AB.


Svensk FöretagsFörmedling i Kalmar och Malmö har i samarbete förmedlat försäljning av Manillafastigheter i Kalmar. Fastigheten är en av Sveriges mest centrala industrifastigheter med en total tomtarea om 45 279 kvadratmeter. Lokalerna består i dagsläget av lager, kontor och industri, och SIG Invest beräknas tillträda fastigheten under 2019. På sikt kommer området omvandlas till ett modernt bostadsområde med ett stort antal lägenheter.

Ansvariga mäklare var Mikael Levén på Svensk FöretagsFörmedling i Kalmar samt Michael Christensen på Svensk FöretagsFörmedling i Malmö.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Levén, 070-522 40 01, mikael.leven@sffab.se
Michael Christensen, 072-714 41 66, michael.christensen@sffab.se


IST Fastigheter AB är sålt

Den 1 november 2016 förvärvade Grundbulten 18328 AB samtliga aktier i IST Fastigheter AB och som är lagfaren ägare av fastigheten Hudiksvall Tuna-Fors 4:6 med adress Utängsvägen 1 och 3, 824 34 Hudiksvall.
Ansvariga mäklare:
Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se 
Kenneth Bengtsson, 070-822 02 35, kenneth.bengtsson@sffab.se

Perstorp Persienn har sålt sin fastighet

AB Perstorps Persienn har flyttat sin verksamhet till Verkstadsgatan 18 i Perstorp. Av denna anledning har de sålt sin fastighet på Verkstadsgatan 1, utmed riksväg 21 till ägarna av Smällarens Bil som nu expanderar sitt företag genom detta fastighetsköp.
Ansvarig mäklare: Percy Elofsson, 070-899 96 59, percy.elofsson@sffab.se

Alma i Sverige AB köpare av fastighetsbolag med 6 fastigheter

Fastighetsbolag med 6 fastigheter – Säljare Agona Fastigheter AB.
Totala ytor 4 378 kvm. 46 lägenheter.
Intresset för fastigheterna var stort och flertalet spekulanter deltog i budgivning. Köpare var Alma i Sverige AB.
Ansvarig mäklare Mikael Levén på Svensk FöretagsFörmedling i Kalmar samt Erik Holgersson, 070-522 40 01, mikael.leven@sffab.se

Svegos Bil & Förvaltning AB har förvärvat fastigheten Hörby Lövsta 1

Entreprenörerna Mikael Svensson och Lars Servin har genom sitt bolag Svegos Bil & Förvaltning AB expanderat sin verksamhet genom att förvärva fastigheten Hörby Lövsta 1 av Bil & Traktor i Hörby AB som drivs av familjen Svarvell i tredje respektive fjärde generationen
Ansvarig mäklare: Percy Elofsson, 070-899 96 59, percy.elofsson@sffab.se

Hässleholms kommun har köpt 2 fastigheter

Med hjälp av Svensk FöretagsFörmedling har Nordic Tex Node AB sålt sina 2 fastigheter i Hässleholm. Tidigare verksamhet i fastigheterna var Toni-Lee. Hässleholms kommun blev köpare av fastigheterna.
Svensk FöretagsFörmedling i Hässleholm var rådgivare i processen.
För mer information kontakta:
Percy Elofsson, 070-899 96 59, percy.elofsson@sffab.se

Diös Fastigheter avyttrar i Härnösand

Diös Fastigheter har sålt en fastighetsportfölj innehållande 30 fastigheter i Härnösand om cirka 84 000 kvm. Köpare är de lokala aktörerna Westerlinds Fastigheter i Härnösand AB/Landsorten Invest AB. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 342,5 Msek och frånträde sker 12 januari 2016.
Henrik Brodin och Kenneth Bengtsson på Svensk FöretagsFörmedling var rådgivare i processen
Ansvariga mäklare: Henrik Brodin, Aukt Företagsmäklare, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se
Kenneth Bengtsson, Reg Fastighetsmäklare, 070-822 02 35, kenneth.bengtsson@sffab.se

Rikshem förvärvar 32 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Kalmar

Incita Förvaltning har under mer än 30 år jobbat med utveckling av egenägda fastighter. Inför ägarens förestående pensionering avyttras nu två av de fastighetsägande dotterbolagen med tillsammans 32 000 kvm i centrala Kalmar till Rikshem. 
- Affären visar att Rikshem är en köpare som långsiktiga ägare föredrar som samarbetspartner samtidigt som Rikshem förstärker sin position som största aktör när det gäller samhällsfastigheter i Sveriges tillväxtstäder, säger Rikshems vice VD Ilijan Batljan.

Rikshem äger sedan tidigare drygt 600 lägenheter i Kalmar. Nu förvärvar Rikshem 12 bostads- och samhällsfastigheter med en total uthyrbar yta om cirka 32 000 kvm innehållande 159 lägenheter samt cirka 20 000 kvm lokalyta från Incita Förvaltning AB.

- Med detta förvärv förstärker vi vår bostadsportfölj i Kalmar med attraktiva centralt belägna bostadsfastigheter. Vi har fortsatt stark tro på Kalmars tillävxtpotential, säger Rikshems vice VD Ilijan Batljan.

Tillträdet skedde 29:e augusti 2014. Affären med Rikshem gjordes i konkurrens med ett stort antal spekulanter.

Ansvarig mäklare: Mikael Levén vid Svensk FöretagsFörmedling i Kalmar:

Mikael Levén, 070-522 40 01, mikael.leven@sffab.se

Fastigheten Sundsvall Sköns Prästbord sålt till Fastighets AB Lärlingsvägen

Fastigheten Sundsvall Sköns Prästbord med adress Arbetsledarvägen 6, Birsta, Sundsvall har sålts till Fastighets AB Lärlingsvägen. Objektet utgörs av en industrihandelsfastighet med en markareal på totalt 9 634 kvm och en huvudbyggnad med en total uthyrbar yta på ca 992 kvm fördelat på 800 kvm butik och 192 kvm kallager.
Ansvariga mäklare: Henrik Brodin, Aukt Företagsmäklare, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se
Kenneth Bengtsson, Reg Fastighetsmäklare, 070-822 02 35, kenneth.bengtsson@sffab.se

BOKA i Kalmar AB är sålt

Fastighetsbolaget Boka i Kalmar AB har sålts med fastigheten i centrala Kalmar. Köpare var ett fastighetsbolag med lokal förankring. Flera intressenter var med i budgivningen och vi har fler som önskar köpa fastighetsbolag med välbelägna kommersiella fastigheter. Fastighetsvärden >35 Msek.

Ansvarig mäklare: Mikael Levén, 070-522 40 01, mikael.leven@sffab.se

Fiskja Fastighets AB förvärvade Humlevägen Fastigheter AB

Humlevägen Fastigheter AB är lagfaren ägare till fastigheterna Ockelbo Prästbordet 1:99 och Ockelbo Säbyggeby 7:85. Objekten utgörs av dels en vårdfastighet i ett bostadsområde i centrala Ockelbo och dels av en skolfastighet, även den centralt placerad i Ockelbo. Markarealen i vårdfastigheten uppgår till totalt 2 300 kvm och en byggnad med en total yta på ca 1 655 kvm fördelat på 1 200 kvm i plan 1-3 och 455 kvm källare. Markarealen i skolfastigheten uppgår till totalt 6 195 kvm och en huvudbyggnad med tillbyggnader på 376 kvm i två plan.

Ansvarig mäklare: Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se


Fastigheten Jagaren 21 i Norrköping

Fastigheten Jagaren 21 i Norrköping är sålt. En fastighet för nyproduktion av bostadsrätter på Norrköpings absolut bästa läge för boende i området Lindö.
Många intressenter anmälde sitt intresse för detta objetk.
Ansvarig mäklare: Bertil Karlsson 070-849 22 90, bertil.karlsson@sffab.se

Villes Invest i Färjestaden AB

Fastighetsbolag med fastighetsvärden över 55 Msek. Välskötta hus med 67 lägenheter såldes till köpare från Stockholm.
Ansvarig mäklare: Mikael Levén, 070-522 40 01, mikael.leven@sffab.se

Svetruck AB har köpt Polytecfastigheten i Ljungby

Den österrikiska koncernen Polytec beslutade sig för att lägga ned sin produktion i Sverige och flytta den till Tyskland. Efter nedläggningen lämnades uppdrag till Svensk FöretagsFörmedling att sälja fastigheten som tidigare inrymt stadens största arbetsplats för privatanställda. Vice President Markus Huemer talade inte svenska. Därför utformades de juridiska avtalen på såväl tyska som svenska. Köpare var Svetruck AB som representerades av styrelsens ordförande, Holger Andersson.
Ansvarig mäklare: Percy Elofsson, 070-899 96 59, percy.elofsson@sffab.se

Fastighetsbolaget Daibo AB

Bolaget har sålt sina 11 hyresfastigheter belägna i Höör, ca 4 mil från Hässleholm, till köpare från England resp. Holland. Den tekniska fastighetsförvaltningen kommer att ombesörjas av samma personal som tidigare.
Ansvarig mäklare: Percy Elofsson, 070-899 96 59, percy.elofsson@sffab.se

Svensk FöretagsFörmedling AB, Huvudkontor

Postadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Besökadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Tel 010-206 78 77
E-post hk@sffab.se
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand