IT/Media/Telekom

Systematiq Group Sverige AB

Systematiq Group Sverige AB har sålt sitt bolag Systematiq Drift Sverige AB. Köpare är PIN Sweden AB.

Systematiq Drift Sverige AB bedriver sedan början av 2000-talet IT-drifttjänster med inriktning mot små och medelstora företag och organisationer. Verksamheten är kopplad till avtalsbundna kunder inom drift, support, webbhotell, domäner och produktförsörjning. Bolagets säte är i Stockholm. Den årliga omsättning uppgår till ca 10 Msek.

PIN Sweden AB bedriver försäljning av bredbandskapacitet för Internet till företag och fastighetsbolag, samt IT-lösningar inom e-handel och hostingverksamhet.
Ansvarig företagsmäklare; Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Lönsam tele- och säkerhetsleverantör sålt till Kalmar Bilutrustning AB

Lönsam tele- och säkerhetsleverantör förmedlades med hjälp av SFF i Kalmar, Mikael Levén. Bolagets omsättning 13 Mkr. VD kommer gå i pension. Köpare var Kalmar Bilutrustning AB, Per Ingelsson – vars ägare ser flera synergieffekter av förvärvet. 
Ansvarig företagsmäklare; Mikael Levén, 070-522 40 01, mikael.leven@sffab.se

Transtema Group AB förvärvar WinCore AB

Svensk FöretagsFörmedling har förmedlat en av Sveriges främsta specialister inom utrustning för datalagring.

WinCore AB med säte i Kungsbacka är ett ledande företag inom server- och datalagring. WinCore levererar server- och storageinfrastruktur samt tjänster i form av rådgivning, förstudier, design, implementation och underhåll. WinCore omsätter 50 Msek och har 4 anställda.

- "WinCore är ett strategiskt viktigt förvärv för oss, i och med satsningen på att utveckla vårt affärsområde Teknik. Vi tar med förvärvet av WinCore steget mot att bli en komplett leverantör av kommunikationsinfrastruktur", säger Jens Boberg, vice VD i Transtema Group. 

-"Vi ser fram emot att vara en del av Transtema Group, Transtemas erbjudande och starka position på marknaden kommer bidra till att bredda WinCores erbjudande inom den expansiva Datacenter-marknaden", säger Jonas Gaverby, VD i WinCore AB. 

Transtema Group AB (publ) är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behpv av professionell infrastruktur för bedbandskommunikation. Antal anställda i koncernen är ca 90. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.

- "Det är ett stort intresse för kommunikationslösningar och datalagring. Vi har medverkat i ett tiotal liknande transaktioner de senaste åren och ser att samordningsfördelar driver på förvärvstakten", säger David Hallbäck på Svensk FöretagsFörmedling.
Ansvarig mäklare: David Hallbäck, 031-780 20 82, david.hallback@sffab.se

Digital Inn köper upp Macoteket

Den nya organisationen kommer att omfatta 12 butiker och fem serviceverkstäder. Digital Inns VD Magnus Penker berättar att förvärvet görs för att nå bättre lönsamhet. Den nya koncernen kommer att tillsammans omsätta mer än en halv miljard kronor. Svensk FöretagsFörmedling var rådgivare i affären. Läs mer om affären på: www.sffab.se/nyheter/digtal-inn-koper-upp-macoteket

Ansvarig mäklare; Jan Wiklund, 073-322 75 00, jan.wiklund@sffab.se

Svensk FöretagsFörmedling AB, Huvudkontor

Postadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Besökadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Tel 010-206 78 77
E-post hk@sffab.se
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand