Tjänster & Service - Övriga företag

Tegs Förråd & Lager AB och Umeå Kompressorn 3 AB

Laxus Holding AB förvärvar bolag från Tegs Moder AB 

Den 31 augusti 2017 förvärvade Laxus Holding AB aktierna i Tegs förråd & lager AB samt i fastighetsbolaget Umeå Kompressorn 3 AB. Tegs förråd & lager är ett lagerhotell som erbjuder små och mellanstora uppvärmda lager/förråd med hög säkerhet till privatpersoner och företag i Umeå. 

Jörgen, Laxus Holdings ägare, kommenterar förvärvsprocessen; "Peter Kieri vid Svensk Företagsförmedling AB, skötte förvärvsprocessen från start till mål. Alltigenom höll han ihop alla lösa trådar och skötte processen professionellt så att den alltid drevs framåt. Han fungerade också som ett bra bollplank under hela vägen framåt vilket var väldigt viktigt för mig som köpare", kommenterar Jörgen. Peter Kieri, som hade ett sökuppdrag för Laxus Holding AB:s räkning, var ansvarig mäklare under processen.
För mer information, kontakta;
Peter Kieri, 070-681 00 88, peter.kieri@sffab.se

Arkitekthuset Monarken AB

Norconsult AB köper Arkitekthuset Monarken AB.
Arkitekthuset Monarken AB bedriver verksamhet inom arkitektur, inredning, samhällsplanering, konstruktion, projektering och projektledning vid ny-, om- och tillbyggnationer i främst Norrbotten och Västerbotten. Vid försäljningstillfället hade Arkitekthuset Monarken ca 45 medarbetare i Luleå och Piteå. Arkitekthuset Monarken AB omsätter ca 50 miljoner kronor.
Ansvarig mäklare under affären var Svensk FöretagsFörmedlings Peter Kieri, Luleå. ”Intresset var stort och flera av de större aktörerna på marknaden visade intresse. Monarkens stabila och goda omsättning och intjäning samt sitt starka varumärke på marknaden i norra Sverige gjorde det lätt att hitta köpare.” Säger Peter när han ombeds att kommentera affären.
Per Sandkvist, en av de tidigare delägarna av Arkitekthuset Monarken kommenterar affären och försäljningsprocessen; ”Svensk Företagsförmedling AB skötte försäljningsprocessen från start till mål. Alltigenom höll de ihop alla lösa trådar och skötte processen professionellt så att den alltid drevs framåt. De fungerade också som ett bra bollplank under hela vägen framåt vilket var viktigt för oss som säljare. Vårt slutliga val av köpare föll på ett företag som har en företagskultur som tilltalar oss och som kommer att ge oss och vårt företag en fortsatt gynnsam utveckling, i kombination med bästa bud. För oss som säljare var det en trygg och smärtfri resa som gav ett mycket bra resultat”, kommenterar han.

Kort om Norconsult AB
Köparen, Norconsult AB driver affärsidén är att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Norconsult är en av Nordens ledande flerfackliga rådgivare inom samhällsplanering och projektering. De är organiserade inom tio marknadsområden med alltifrån arkitektur och bygg till infrastruktur och energi. Runtom i världen har de idag ca 3250 medarbetare, varav 550 av dessa i Sverige. Norrconsult har sedan tidigare samarbetat med Arkitekthuset Monarken med goda resultat. Ansvarig mäklare under proecessen var Svensk FöretagsFörmedlings Peter Kieri.

Ansvarig mäklare;
Peter Kieri, 070-681 00 88, peter.kieri@sffab.se

KAFA Konsult- och försäljnings AB

Under november månad 2017 förvärvade Daga Invest AB, tillika ägare till Säkerhetsteknik i Örestad AB, inkråmet till Kafa Konsult- och försäljningsservice Aktiebolag (”Kafa”).

Inkråmet bestod i huvudsak av ett mycket detaljerat och väl utvecklat kundregister samt löpande pågående uppdrag som ägaren Anders Andersson bistår i att överlämna till de nya ägarna.
Kafa bildades 1989 och har genom åren sysselsatt mellan tre och sex medarbetare. Man har varit den mindre installationsfirman med det stora bolagets struktur. När Anders strax innan sommaren 2017 ville hitta en lämplig köpare till sitt Kafas inkråm tog han kontakt med Svensk FöretagsFörmedling som i sitt nätverk av köpare snabbt hittade en seriös aktör och kort därefter inleddes en förvärvsprocess med Daga Invest.

”Som säljare var jag mycket mån om att hitta en ny ägare med förmåga att bygga vidare på utveckla Kafas kundregister. Jag engagerade Svensk FöretagsFörmedling som genom sitt omfattande nätverk av köpare omedelbart tog kontakt med ett flertal seriösa potentiella aktörer. Valet landade till slut på det Malmöbaserade företaget Daga Invest AB (ägare till Säkerhetsteknik i Örestad AB) som genom förvärvet expanderade sin verksamhet i regionen. Svensk FöretagsFörmedling agerade mycket professionellt och skyndsamt genom hela processen och jag som säljare kände mig trygg från start till mål", säger Anders Andersson, ägare till Kafa Konsult- och Försäkringsservice AB och tillika säljare av dess inkråm.

”Daga Invest AB skall växa både organiskt samt genom förvärv inom installation och service av säkerhetsrelaterade system. Eftersom vi även tittar på geografisk tillväxt såg vi inkråmet i Kafa som en bra plattform för etablering i Helsingborgsområdet med omnejd. Genom vår nytillsatte platschef kommer vi få mycket nytta av Kafas välstrukturerade och dokumenterade kundregister. Svensk FöretagsFörmedling agerade professionellt, skyndsamt och förstod våra behov fullt ut genom hela förvärvsprocessen”, säger Christer - delägare i Daga Invest AB som i sin tur äger Säkerhetsteknik i Örestad AB.

Ansvariga mäklare:
Claes Hovstadius, 0761-90 09 97, claes.hovstadius@sffab.se
Michael Christensen, 072-714 41 66, michael.christensen@sffab.se

Toxicon AB

Under juni månad förmedlade Svensk FöretagsFörmedling överlåtelsen av aktierna samt fastighetsbolag i Toxicon AB respektive Toxicon Fastighet AB till de nya ägarna Mikrolab AB. Toxicon AB är ett fristående laboratorium med uppdragsverksamhet inom analytisk kemi, ekotoxikologi/toxikologi och marinekologi. Företaget – med kontor och laboratorier utanför Landskrona, erbjuder helhetslösningar till sina kunder. Toxicon AB omsatte under det senaste räkenskapsåret 2016 drygt 12 miljoner kronor.
Ansvarig mäklare; Michael Christensen, 072-714 41 66, michael.christensen@sffab.se

Städkraft i Småland AB byter ägare

Städkraft grundades 2002 och har jobbat på marknaden som ett familjeföretag ägt utav av Inga-Maj Höglund och Josefine Vestman. Efter ett antal år i branschen har nu företaget bytt ägare. Köpare blev Småländska Städaktiebolaget i Huskvarna.
Svensk FöretagsFörmedling i Växjö fick i uppdrag av ägarna Inga-Maj och Josefine att arbeta för att finna en lämplig köpare till deras välfungerande städföretag.
Ägarna hade klara önskemål om att sälja till en köpare som kunde driva och utveckla den befintliga verksamheten vidare. Intresset för Städkraft Småland AB var stort, men efter en tids förhandlingar slöts avtal med Småländska Städaktiebolaget som kommer att satsa på en positiv framtid och utveckling för verksamheten i Växjö med omnejd.
Ansvarig mäklare; Conny Hermansson, 0470-34 74 80, conny.hermansson@sffab.se

Svensk FöretagsFörmedling förmedlar AB Sprängsotning

AB Sprängsotning är ledande på sotning av pannor i Sverige och tillsammans med Delete får man ett helhetskoncept för pannrengöring.
AB Sprängsotning i Alingsås sotar industripannor av varierande slag, främst sopförbränningspannor men även sodapannor och biopannor. Bolaget ägdes och drevs av Åke Gustavsson och Mathias Selg som är far och son. I samband med Åkes förestående pensionering fick Svensk FöretagsFörmedling uppdraget att finna en bra lösning. 
- Med Delete som ny ägare fick ägarna en optimal lösning, säger David Hallbäck som var projektledare i affären. Åke fick sälja sin aktier och går i pension medan sonen Mathias fick sälja sina aktier men samtidigt bli delägare och anställd i det köpande bolaget. 
Svensk FöretagsFörmedling förmedlar för 11:e gången ett företag inom industrisanering.
- Det är ett stort intresse för miljöfrågor och samordning inom industriella stödtjänster. Vi har medverkat i ett tiotal liknande transaktioner de senaste åren och ser att samordningsfördelar driver på förvärvstakten, säger David Hallbäck på Svensk FöretagsFörmedling. 
För mer information om affären kontakta: 
David Hallbäck, 031-780 20 82, david.hallback@sffab.se
Ove Strand, 070-176 25 32, ove.strand@sffab.se

Karlssons Glas i Piteå byter ägare

T Karlssons Glasmästeri grundades 1941. Nuvarande ägarna Jan och Bo Karlsson har nu sålt företaget. Köpare är North Invest AB och tre av de anställda; Peter Sandlund, Roger Sandlund och Christer Dalehall.
Karlssons Glas omsätter ca 13 Msek och har 6 anställda, med två av de nya delägarna inräknat.
Företaget är återförsäljare av bland annat fönster och dörrar och utför montagearbeten. Förvärvet förmedlades av Svensk FöretagsFörmedling i Luleå.
Ansvarig mäklare: Håkan Backman 070-529 28 01, hakan.backman@sffab.se

Svensk FöretagsFörmedling har förmedlat MITAB i Sundsvall

Det framgångsrika företaget Miljö och Industriteknik i Sundsvall AB förvärvades av Delete hösten 2015. MITAB är verksamma inom industrisanering.
Detta var 10:e gången som Svensk FöretagsFörmedling förmedlade ett företag inom industrisanering.
Ansvariga mäklare: 
David Hallbäck 031-780 20 82, david.hallback@sffab.se
Ove Strand 070-176 25 32, ove.strand@sffab.se

City Däck i Ljungby har fått ny ägare

Verksamheten startades i början av 80-talet av nuvarande ägares fader Janez Presinger. Sonen Adam Persinger tog över verksamheten 2010 och skall nu flytta till Malmö i samband med försäljningen. Adam Presinger kontaktade företagsmäklare Conny Hermansson på Svensk FöretagsFörmedling i Växjö i mycket god tid för att få hjälp i processen att finna en ny lämplig efterträdare till däckverksamheten. Ett 15-tal spekulanter har visat intresse för verksamheten och det blev två av dessa som köper. Det handlar om två mycket lämpliga köpare där både kunskap, erfarenhet och personkemin stämde in. Köpare blir Robert Magnusson från Ronneby (han driver idag Robbans Däck AB i Ronneby och Däckhuset i Kalmar AB) och Dan Carlsson från Vislanda. 
Conny Hermansson tillägger att det inte alltid är så lätt att få alla parametrar att stämma in men här har det stämt mycket bra. I det här fallet parade vi ihop två utav våra spekulanter som tillsammans gick ihop och köpte City Däck i Ljungby. De nya ägarna kommer att återta det gamla namnet Ljungby Däck AB. 
För mer information om överlåtelsen, kontakta: Conny Hermansson, 0470-34 74 80, conny.hermansson@sffab.se

VVS Byrån i Växjö AB är sålt

Svensk FöretagsFörmedling i Växjö fick i uppdrag av ägaren att arbeta för att finna en lämplig köpare till företaget. Ägaren hade klara önskemål om att vi skulle söka efter en köpare som kunde driva och utveckla den befintliga verksamheten vidare från Växjö.
Efter en tids förhandlingar slöts avtal med större aktör i branschen. Verksamheten skall slås samman med köparens befintliga verksamhet och säljaren kommer att bli ansvarig för denna sammanslagna verksamhet.
Conny Hermansson på Svensk FöretagsFörmedling i Växjö var ansvarig för processen.
Ansvarig mäklare: Conny Hermansson, 0470-34 74 80, conny.hermansson@sffab.se

Heimer & Company

Piteåbyrån Helikopter Brand Design går in som ny delägare i Heimer & Company Reklambyrå. Nuvarande vd Eva Wikner Grahnström tar rollen som styrelseordförande och Eva Morenius blir ny vd för falubyrån. Detta är helt i linje med den strategi vi jobbat med sedan 2007, då vi bestämde oss för att bli en av de mest kända byråerna utanför landets storstadsregioner, säger Eva Wikner Grahnström och fortsätter; Tillsammans med Helikopter kommer Heimer & Company att fortsätta att utvecklas. Byråernas samlade kompetens och erfarenhet innebär synergier som gör oss ännu mer kompletta. Vi kommer att kunna ta vårt erbjudande ett steg till och det gynnar våra kunder och stärker oss både som enskilda byråer och tillsammans.

Framåt tar Eva Wikner Grahnström rollen som styrelseordförande. Hon kommer även att ha kvar en fot i byrån som strateg i vissa projekt. -Det är 25 år sedan jag gick in som delägare i byrån och jag har varit vd sedan -93. Jag har haft förmånen att vara med på en fantastisk resa, både när det gäller branschen som helhet och Heimer & Company. Det här är ett fantastiskt gäng duktiga människor som jag är glad och stolt över att få jobba vidare med som styrelseordförande och strateg i vissa projekt.

Ansvarig mäklare: Jan Wiklund, 073-322 75 00, jan.wiklund@sffab.se

Önneköps Åkeri AB i Hörby

Företaget har 11 bilar och 13 anställda. Omsättning ca 25 Msek. Säljare var bröderna Rolf och Bruno Nilsson. Företaget startades av deras far Albert Nilsson 1940. Köpare var Ekdahls Åkeri AB som omsätter ca 240 Msek och ägs av VD Ralf Ekdahl och hans syster Ingela. 

Ansvarig mäklare: Percy Elofsson, 070-899 96 59, percy.elofsson@sffab.se

Huvudkontoret AB i Malmö

Framgångsrikt, väletablerat, mellanstort telemarketingföreta med flera olika tjänster. Specialiserad på besöksbokning. Kompetent, engagerad och erfaren ledning och personal.
Förmedlat av Svensk FöretagsFörmedling i Malmö.
Kontaktpersoner: Michael Christensen & Claes Hovstadius, 040-23 03 00, info.malmo@sffab.se

UmiRen Städ AB

Familjeföretaget Norrlands Miljövård AB (NMV), som grundades 1973 och med en årlig omsättning på ca 175 Msek har förvärvat samtliga aktier i UmiRen Städ AB. Affären av UmiRen Städ AB innebär en väsentlig förstärkning av NMV:s marknadsandelar i Umeå. UmiRen omsätter årligen ca 20 Msek och har ca 70 anställda i Umeå med omnejd. I och med förvärvet kommer omsättningen NMV-koncernen att uppgå till ca 195 Msek på årsbasis. - ”UmiRen är ett välskött bolag och har liksom oss en stark lokal förankring. Tillsammans kommer vi att utgöra en kraftfull leverantör av servicetjänster”, säger bröderna Peter och Kent Norberg, ägare av Norrlands Miljövård AB.
Ansvarig mäklare: Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Janne Pustare AB

Ett städbolag på småländska höglandet. Småländska Städaktiebolaget Jönköping var köpare av detta välskötta och välrenommerade städbolag - med i första hand kontrakterad företagsstäd. Omsättning cirka 10 Msek med bra lönsamhet..
Ansvarig mäklare: Mikael Levén, 070-522 40 01, mikael.leven@sffab.se

Norrlands Miljövård AB förvärvar Skellefteå Special-Service AB

Familjeföretaget Norrlands Miljövård AB (NMV) har förvärvat samtliga aktier i lokalvårdsföretaget Skellefteå Special-Service AB. NMV:s omsättning uppgår årligen till ca 196 Msek. NMV finns representerade från Gävle i söder till Kiruna i norr och är ett av Sveriges ledande serviceföretag. Förvärvet av Skellefteå Special-Service innebär också en väsentlig förstärkning av NMV:s marknadsandelar i Skellefteå.

Skellefteå Special-Service omsätter årligen ca 13,5 Msek och har ca 30 anställda i Skellefteå med omnejd. I och med förvärvet kommer omsättningen i NMV-koncernen att uppgå till ca 210 Msek på årsbasis.

- Skellefteå Special-Service är ett välskött bolag och har liksom oss en stark lokal förankring.
Tillsammans kommer vi att bli en kraftfull leverantör av servicetjänster, säger NMV:s VD Peter Norberg, ägare tillsammans med sin bror Kent Norberg.

- Vi hoppas kunna utvecklas tillsammans med NMV och våra kunder till en ännu starkare och bättre lokal serviceleverantör. Vi bedömer även köparen som den bästa tänkbara med likvärdig företagskultur och historia säger Per Björkstrand, delägare i Skellefteå Special-Service.

Rådgivare i processen var Henrik Brodin på Svensk FöretagsFörmedling i Sundsvall/Gävle.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Skolpool AB i Lund

Expansivt, bemannings- och rekryteringsföretag, nischat inom utbildning Erbjuder framgångsrikt även egna entreprenadlösningar. 
Förmedlat av Svensk FöretagsFörmedling i Malmö. 
Kontaktpersoner: Michael Christensen & Claes Hovstadius, 040-23 03 00, info.malmo@sffab.se

Skidanläggning

Tolvmannabacken är Östra Götalands största skidanläggning med fem liftar och sju nedfarter. Säljare var Stiftelsen Tolvmannabacken/Kinda kommun. Anläggningen förvärvades av Storstend Höjden AB. Storstens Höjden driver sedan tidigare liknande verksamhet i Ånneboda Örebro.
Ansvarig mäklare: Bertil Karlsson, 013-31 40 89, bertil.karlsson@sffab.se

Gamla anrika Fårbobuss AB är sålt

Fårbobuss AB har bytt ägare efter 92 år inom samma familj. Köpare blev M.S. Invest AB, Helsingborg. 
Svensk FöretagsFörmedling i Växjö fick i uppdrag av ägarna Odyle och Christer Kjellin, att arbeta för att finna en lämplig köpare till deras bussföretag i Oskarshamn.
Ägarna hade klara önskemål om att vi skulle söka efter en köpare som kunde driva och utveckla den befintliga verksamheten vidare från Oskarshamn. Efter en tids förhandlingar slöts avtal med köparen som kommer att satsa på Fårbobuss framtid och utveckling.

Ansvarig mäklare: Conny Hermansson, 070-513 90 00, conny.hermansson@sffab.se

Upool Apoteksbemanning AB får nya delägare

Upool Apoteksbemanning AB är Sveriges enda bemanningsföretag som är specialiserade på läkemedelsdistribution och farmaceutisk rådgivning. Nu väljer grundaren och nuvarande VDn Ulrika Karlsson att gå in i det nya året med en ny organisation för att kunna expandera. Ny ordförande och störste ägare i företaget blir Gunnar M Carlsson, med erfarenhet från bankvärlden. Tilltänkt VD, som också investerat i Upool, är Jonas Linderoth med bakgrund från finans- och fastighetsbranschen. Bo Lind, som lett den grupp av investerar som deltagit i ägarspridningen, tar plats i företagets styrelse. Ulrika Karlsson är kvar som ägare och kommer att arbeta vidare som vice VD i företaget. Jan Wiklund på Svensk FöretagsFörmedling var rådgivare i hela processen.
Ansvarig mäklare; Jan Wiklund, 018-12 56 60, jan.wiklund@sffab.se

Svensk FöretagsFörmedling AB, Huvudkontor

Postadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Besökadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Tel 010-206 78 77
E-post hk@sffab.se
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand