Tjänster & Service - Vårdföretag

R.I.K Assistans AB

Humana förvärvar assistansföretaget RIK Assistans AB


Vi är mycket glad att kunna presentera detta förvärv. RIK Assistans är ett kvalitetsföretag som erbjuder individanpassad personlig assistans med kunden i centrum. Förvärvet speglar vår tilltro till marknaden för personlig assistans och visar att vi följer vår strategi om att ta en aktiv roll i konsolideringen av marknaden, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef på Humana.
- Tillsammans med RIK Assistans förstärker vi vår närvaro i norra Sverige och vi ser fram emot att, tillsammans med våra nya kollegor, utveckla och expandera verksamheten framgent, säger Rasmus Nerman.
RIK Assistans har sitt säte i Härnösand. Bolagets helårsintäkter uppgår till cirka 65 miljoner kronor och bolaget har cirka 150 anställda.

- RIK Assistans och Humana kompletterar och stärker varandra både geografiskt och verksamhetsmässigt. Vi och våra medarbetare ser fram emot att bli en del av Humana. Vi kommer fortsätta att vara delaktiga i arbetet med att vidareutveckla och expandera våra gemensamma verksamheter, säger säljarna Anne Wigren och Maria Olsson i en gemensam kommentar.

Henrik Brodin på Svensk FöretagsFörmedling hade uppdraget som exklusiv rådgivare till säljarna. För mer information kontakta henrik.brodin@sffab.se, 070-520 76 24


Kung Saga AB

Nytida förvärvar Kung Saga AB


Nytida, en del av Ambeakoncernen, har förvärvat Kung Saga AB som bedriver gymnasiesärskola med estetisk inriktning och tillhörande fritidsverksamhet.
Kung Saga erbjuder totalt 45 skolplatser med nationellt eller individuellt program och 30 platser för fritids. Verksamheten ligger vid Telefonplan i Stockholm, har ca 25 anställda och drygt 20 MSEK i nettoomsättning under senaste räkenskapsåret.

'Svensk Företagsförmedling har varit otroligt professionella varit ett starkt stöd i alla frågor genom hela säljprocessen. Vi är supernöjda!’. Säger grundarna av Kung Saga.
’Kung Saga är en mycket fin verksamhet som nu fått en ny mycket kompetent ägare i Nytida, som kommer att vidareutveckla verksamheten varsamt. En perfekt matchning.’ Säger Kenneth Arnström som varit transaktionsrådgivare.


Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta: Kenneth Arnström, 070-092 95 55, kenneth.arnstrom@sffab.se


Livihop AB köper BAMU i Uppsala AB

Livihop AB (publ) ("Livihop") har idag 14 Mars 2018 förvärv av samtliga aktier i BAMU Uppsala AB.
BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun. Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden.

Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 Msek samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 Msek på årsbasis Motiv till förvärvet BAMU är ett lönsamt företag som bidrar med en ökning av Livihops omsättning och rörelseresultat. Förvärvet av BAMU är strategiskt viktigt och utgör starten på ett nytt verksamhetsområde inom Livihopgruppen, LSS-boenden. Livihop ser det som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen att bredda sig till LSS-boenden. Förvärvet förväntas bidra positivt både verksamhetsmässigt och finansiellt.

- "Förvärvet stärker Livihopgruppen som helhet samt tillför bolaget en ny strategiskt viktig verksamhetsgren inom LSS-boenden. Vi ser fram emot att växa boendeverksamheten i samma takt som vår personliga assistans", kommenterar Carl Auer, VD Liv ihop AB (publ).

Kort om BAMU;
BAMU Uppsala AB är ett personalägt företag som startade sommaren 2013. BAMU driver i dagsläget 8 boenden i Uppsala kommun. BAMU är ett företag som arbetar inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Omsättningen under 2017 uppgick till cirka 30 Msek.

Ansvarig mäklare; Jan Wiklund, 073-322 75 00, jan.wiklund@sffab.se


Svensk FöretagsFörmedling förmedlar Svea Assistans KB

Samtliga andelar i Svea Assistans KB har sålts till Liv Ihop AB.

Svea Assistans KB har en omsättning som uppgår till ca 55 Msek och bedriver verksamhet inom personlig assistans enligt LSS. Bolaget har tillstånd från IVO. Verksamheten bedrivs från tre kontor och riktar sig till dem som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt LSS, vilket innefattar samtliga personkretsar inom LSS. Bolaget säte är i Stockholms kommun.

Liv Ihop AB har sedan 2011 tillstånd att bedriva verksamhet inom LSS. Köparens kunder omfattas om lagen av stöd och service till vissa funktionshindrade och innehar beslut om assistansersättning.

Liv Ihop AB har även tillstånd att bedriva assistans för barn, ungdomar och vuxna på rikstäckande nivå. Liv Ihop AB tillträder den 1 september 2017.

Ansvarig mäklare; Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Svensk FöretagsFörmedling förmedlar Casparssons Vårdhem och Mannergårdens HVB

Svensk FöretagsFörmedling i Göteborg har under sommaren 2016 förmedlat två vårdföretag.
Casparssons Vårdhem AB i Rävlanda, som grundades 1968, är sålt till Norlandia Care AB. Casparsson bedriver korttidsboende för dementa och funktionshindrade individer och sysselsätter ett 30-tal personer. 
Mannergårdens HVB är ett skyddat boende för kvinnor och flickor som utsatts för hedersrelaterat våld. Mannergården har verkat i Storgöteborg i drygt 15 år. Mannergården blir Nytidas första byggsten i satsningen på området skyddat boende av det här slaget. 
Båda bolagen omsätter knappt 30 Msek. 
Ansvarig mäklare: David Hallbäck, 031-780 20 82, david.hallback@sffab.se

Höga Kusten Resurscenter AB

Vårdbolaget Höga Kusten Resurscenter AB med en verksamhet som består av Personlig Assistans och HVB avseende ensamkommande barn 13-17 år, flickor och pojkar, asylsökande samt med permanent uppehållstillstånd har sålts till Härnösand Ensamkommande HVB AB.
Ansvarig mäklare: Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Lectica AB förvärvar Läkarresurs Rekryt AB

Det familjeägda företaget Lectica AB förvärvade Läkarresurs Rekryt AB med tillträde 1 oktober 2015. Läkarresurs omsätter drygt 70 Msek och har varit verksamt inom läkarbemanning sedan 2006. Företaget erbjuder främst distriktsläkare till vårdcentraler i hela Sverige.
Ägarbakgrund: Bertil Haglund är grundare till NGS Group, noterat på NGMbörsen. NGS Group har via sitt dotterbolag Psykitruja, Plus Care och Nurse Partner levererat läkarresurser till Landstinget och sjukvården sedan mitten av 2000-talet.
- Jag ser stora möjligheter att göra samma resa med Läkarresurs som med NGS, säger Bertil Haglund VD för Lectica AB. Det är viktigt att ha hög kvalitet och välutbildad personal för att kunna möta Landstingets krav.
Läkarresurs kommer att fortsätta på denna inslagna väg med hög kvalitet och kompetens. 
Rådgivare i denna process var Jan Wiklund på Svensk FöretagsFörmedling i Uppsala.
Ansvarig mäklare: Jan Wiklund 073-322 75 00, jan.wiklund@sffab.se

Aprendere Skolor AB har köpt Vinkel i Nordanstig AB

Under 2007 grundades bolaget bestående av en verksamhet med inriktning mot ungdomar mellan 15-20 år med psykosociala problem. Vinkeln i Nordanstig AB har lång erfarenhet och stor kunskap om patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har vid upprepade tillfällen med lyckat resultat fått ta vid där andra HVB-hem misslyckats.

Ansvarig mäklare: Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Ytterligare överlåtelser inom vårdsektorn

Under hösten 2014 har har det gjorts ytterligare överlåtelser inom vårdsektorn. 
Dalarnas ungdomscenter vars omsättning 2013 var ca 33 Msek köptes av NH&SD Stefan Dömstedt.

Närsjögläntans HVB-HEM AB vars omsättningen 2013 var ca 20 Msek köptes av Attendo Individ och Familj AB.

Jan Wiklund på Svensk FöretagsFörmedling i Uppsala/Dalarna var rådgivare i bägge processerna.

För ytterligare information kontakta; 
Jan Wiklund, 073-322 75 00, jan.wiklund@sffab.se

PHC-Resurs AB

När Neron Hälso- Sjukvårdsutveckling AB skulle sälja sitt primärvårdsbolag PHC-Resurs AB valde man Svensk FöretagsFörmedling som rådgivare i processen. Köpare var det lokala företaget Premicare AB som bland annat äger och driver Timrå Vårdcentral. Med ytterligare en vårdcentral i Timrå kommun och en i Härnösand får man nu möjlighet till en rad samordningsfördelar.

Ansvarig mäklare: Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Älvgården AB

Sedan starten 1997 är Älvgården ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13 – 21 år med psykiatrisk problematik och som erbjuder utredning, boende, vård och skola i en och samma verksamhet. Den 30 november 2012 genomfördes en överlåtelse då samtliga aktier i Älvgården AB såldes till Attendo Individ och Familj AB.

Som en del av Attendo fortsätter nu Älvgården att utveckla sin spetskompetens inom inriktningen – behandling, boende och skola för flickor med neuropyskiatrisk funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

- Med Älvgården utökar vi kompetensen inom behandling och skola för flickor med neuropsykiatrisk problematik. Det finns så väl hög kompetens som stort engagemang på Älvgården och vi ser verkligen fram emot att vara delaktiga i verksamhetens framtida utveckling, säger Eva Dall, regionchef i Attendo Individ och Familj.

Ansvarig mäkare; Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se


Svensk FöretagsFörmedling AB, Huvudkontor

Postadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Besökadress Willans Park 1
352 30  Växjö
Tel 010-206 78 77
E-post hk@sffab.se
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand