Svensk Företagsförmedling förmedlar EHC Teknik AB i Partille

Svensk FöretagsFörmedling har förmedlat aktierna i EHC Teknik AB i Partille. EHC Teknik AB tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för avgasrening och har en årsomsättning på cirka 25 mkr.  Projektledare var David Hallbäck.

EHC Teknik var de första i världen som började med tillverkning av partikelfilter år 1980. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap om partikelfilter och avgasfilter är EHC unika och ledande i branschen. Produkterna köps av kunder som vill kunna köra fordon med förbränningsmotorer inomhus eller i känsliga miljöer. Kunder är logistikföretag, Nato, bilverkstäder, fordonstillverkare m.m.

”EHC är i viss mån ett miljöteknikbolag och det är stigande efterfrågan på bolagets produkter”, säger David Hallbäck företagsmäklare på Svensk FöretagsFörmedling. ”EHC:s långa historik och breda kundbas innebar att var ett högt intresse för bolaget.  Värderingarna av onoterade bolag har stigit varför vi ser fram mot en spännande 2020” fortsätter David Hallbäck.

Svensk Företagsförmedling medverkar i cirka 100 transaktioner varje år. Främst är det för ägarledda bolag där en mäklare kan göra skillnad och lyfta fram värden och påpeka dessa för en köpare.

För mer information, kontakta:
David Hallbäk
031-780 20 82
david.hallback@sffab.se

Genom skräddarsydda processer, erfarna rådgivare med tillgång till potentiella köpare över hela Norden säkerställer vi en bättre affär. Alla vill göra en bra affär!

Vill du sälja eller köpa ett företag eller en fastighet, kontakta oss på 010-206 78 77 eller hk@sffab.se.

© Svensk FöretagsFörmedling  |  Integritetspolicy

4455 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4455 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x