• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Norrköping

Postadress Box 1329
600 43  Norrköping
Tel 011-16 88 70
Fax 011-16 76 70
E-post nkpg@sffab.se
Välj kontor
Bertil Karlsson

Bertil Karlsson

Auktoriserad företagsmäklare & Partner

070-849 22 90

lkpg@sffab.se

Andreas Lindholm

Andreas Lindholm

Auktoriserad Företagsmäklare & Partner

070-551 69 11

andreas.lindholm@sffab.se

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand