Skip to main content

Redovisningsföretag köpes

För kunds räkning söker vi lönsamma redovisnings- och bokföringsföretag  med en årlig omsättning mellan 20 – 50 MSEK.  

Köparen är en koncern, grundad i Norge och verksamhet även i Sverige med en omsättning om ca. 260 MSEK med stark tillväxt.

Verksamheten fokuserar på digitaliserade ekonomilösningar, automatisering av redovisningsprocesser och värdeökande rådgivningstjänster inom ekonomi och IT. 

Genom ett aktivt och engagerat ägarskap vill man skapa ytterligare värdetillväxt genom företagsförvärv.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Transaktionsrådgivare
Intresseanmälan

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4655 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x