Skip to main content

RÅD VID FÖRSÄLJNING OCH FÖRVÄRV AV FÖRETAG OCH KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Hur många företag och fastigheter ska man köpa och sälja innan man är specialist på det? ”Många” säger vi och absolut fler än vad de flesta kommer upp i under en livstid. Därför vill vi råda dig att anlita en specialist när du gör ditt livs affär (eller en av dem). Vänd dig till oss så berättar vi vad vi kan göra.

Med fler än 4 500 överlåtelser på meritlistan har vi skaffat en djup insikt och förståelse för marknadens spelregler och inte minst; ett ovärderligt kontaktnät inom näringsliv, bank, juridik och finans.

Våra 29 lokalkontor står till ditt förfogande. Välkommen!

Anlita en Transaktionsrådgivare – varför då?

”Livets största och viktigaste affär”, så beskrivs det ofta att sälja eller förvärva ett företag. Det kan vara riskfyllt, osäkert och överväldigande – eller bli det rakt motsatta. Hos Svensk FöretagsFörmedling finns transaktionsrådgivare som ser till att processen går snabbare, smidigare och med bästa resultat. Med erfarenhet från tusentals transaktioner finns både kontaktnätet och erfarenheten som krävs för att skapa det bästa värdet för alla inblandade parter.

Vad är en transaktionsrådgivare?

Frågan ställs till Jan Wiklund och Martin Stener, partners och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling i Uppsala respektive Stockholm. Tillsammans har de hundratals framgångsrika affärer bakom sig, och lång erfarenhet av processen att sälja och köpa företag.

– Vi transaktionsrådgivare hjälper de som vill hitta en ny ägarsituation. När någon vill sälja hela eller delar av sitt företag, då är vi med och bistår i alla delar i den process som annars kan vara oerhört svår att navigera på egen hand. Särskilt för den som saknar tidigare erfarenhet av att sälja ett företag. Vi jobbar oftast i team om två eller fler, och har möjlighet ta in ytterligare stöd och kompetenser vid behov. Exempelvis tar vi in juridisk rådgivning eller teknisk expertis när processen så kräver. Där har vi inga begränsningar, säger Jan Wiklund.

– Framför allt har vi nytta av vår långa erfarenhet och vårt breda kontaktnät. I vår rådgivning tittar vi på vilka fördelar som en affär bör lyfta fram och tydliggöra, vi tittar på köparnas förmåga och drivkrafter och jobbar fram så bra beslutsunderlag som möjligt för säljaren. I slutänden är det säljaren som väljer vem de vill gå vidare med och vårt jobb är att skapa rätt förutsättningar för ett bra beslut, fyller Martin Stener i.

Både Jan Wiklund och Martin Stener beskriver arbetet som mångsidigt och givande. Det handlar bland annat om att vara rådgivare, förhandlingsexpert och affärspsykolog på samma gång. Martin och Jan hanterar tillsammans med sina många kollegor en stor bredd av uppdrag och har blivit experter på att hantera alla väntade och oväntade scenarion som kan uppkomma.

Varför ska jag anlita transaktionsrådgivare vid förvärv eller sälj av företag?

Att sälja företag kan vid första tanken verka okomplicerat. Någon erbjuder sig att köpa – och så säljer man till dem. Men blir det rätt typ av ägare? Hur tar de verksamheten vidare och är priset det rätta? Med hjälp av rätt transaktionsrådgivare kan säljaren vara förvissad om att alla detaljer noggrant gås igenom, och att förutsättningarna är de rätta för den bästa möjliga affären. I regel tas det fram mellan två och fem bud med olika förutsättningar, som säljaren kan väga mot varandra utifrån alla perspektiv, innan man väljer.

Martin Stener berättar om att det finns risker att sälja sitt företag själv, utan extern vägledning:

– Vi får många samtal från personer som kämpat och byggt upp sina företag under 20–30 år. De har blivit kontaktade av någon som är intresserad av företaget, och köparna är oftast intresserade av att det ska gå fort. Risken i ett sådant scenario är ofta att säljaren säljer till ett för lågt pris. När vi kommer in i bilden tar vi utifrån förutsättningarna fram ett flertal kompetenta intressenter, vilket skapar en bättre referens och även en valmöjlighet. Resultatet av konkurrensen blir nästan alltid en högre och mer rättvis värdering. Det handlar både om att få rätt pris och rätt villkor för affären. Affären skall ju även fungera lång tid efter en överlåtelse.

– Dessutom, tillägger Martin, skapar vi i princip alltid bättre bud för säljarna. På så sätt är det en självklar vinst för säljaren, både ekonomiskt och villkorsmässigt, att anlita en transaktionsrådgivare.

Sekretessen är också kritiskt viktig. Vissa säljare är väldigt öppna, andra betydligt mer måna om diskretionen. Det är långt ifrån alla försäljningar som läggs ut offentligt på hemsidan. I Svensk FöretagsFörmedlings intressentregister finns omkring 8000 intressenter, men omkring hälften av förvärven görs av ett hundratal köpare som Svensk FöretagsFörmedling jobbar mycket med och känner väl.

– Det händer att en säljare prioriterar en snabb affär men allra oftast är det många fler faktorer med i beslutet, något som sällan ger en möjlighet att hålla en hög kvalitet genom processen. Motsatsen (och kanske det som man mest föredrar) är att i sin egen takt analysera vad det övergripande innebär att ingå in en ny och många gånger större gemenskap/koncern, kanske med möjlighet att återinvestera en del av köpeskillingen i den köpande strukturen. Det är vår uppdragsgivares önskemål som styr hur vi transaktionsrådgivare lägger upp vårt arbete, säger Jan Wiklund.

För att få fler perspektiv talar vi med två drivna entreprenörer – David Loid som driver BKBM Industriutveckling AB och Christoffer Olbrich, koncernchef på Hjo Installation Invest AB. Tillsammans har de både många och mycket goda erfarenheter av att ha förvärvat företag i processer ledda av transaktionsrådgivare från Svensk FöretagsFörmedling.

David Loid berättar om den viktiga psykologiska effekten av att ha en rådgivare som är med och leder processen:

– Många saker kan gå fel, och står man ensam i att sälja eller köpa ett företag finns det många saker som kan leda till frustration. Det kan dra ut på tiden, man får inte ut rätt värde eller har en orealistisk förväntan på hur saker ska gå. Man riskerar att tappa kraft och engagemang och kan antingen göra en dålig affär eller gå miste om alltsammans. Med stöd av en transaktionsrådgivare blir affären mer genomarbetad och bättre för båda parter.

Christoffer Olbrich har vanan inne av att förvärva företag, men ser ändå många klara fördelar av att ha med en transaktionsrådgivare från Svensk FöretagsFörmedling:

– Vi har haft en del diskussioner med säljare utan transaktionsrådgivare, och det kan bli rätt så kantigt. Prisförväntan hos någon som aldrig tidigare sålt ett företag kan vara helt uppåt väggarna, där hjälper transaktionsrådgivarna verkligen till med information om hur man värderar ett företag. De är också oerhört kunniga i hur hela förvärvsprocessen går till vilket skapar en stor trygghet för alla inblandade.

Det här låter intressant! Jag vill veta mer.

Ring 010-206 78 77 eller fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig. Välj kontoret närmast dig så kontaktar en av våra företagsförmedlare dig.

  Meddelande:

  GDPR - Genom att fylla i mina uppgifter och skicka dem till Svensk FöretagsFörmedling godkänner jag att Svensk FöretagsFörmedling behandlar informationen i enlighet med den från den 25:e maj 2018 gällande GDPR-förordningen.

  Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet


  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x