Sveriges bredaste tjänsteutbud

M&A, försäljning och förvärv av företag och fastigheter.

Svensk FöretagsFörmedling är specialiserade transaktionsrådgivare och företagsmäklare. Vi leder och ansvarar för hela processen från det första mötet till avslutad försäljning. Vi är en rikstäckande organisation som arbetar i moderna plattformar med stöd av effektiva digitala verktyg.

Sälja företag

När ägare vill sälja 100 % av sitt bolag fungerar Svensk FöretagsFörmedling som transaktionsrådgivare i hela processen och tar ansvar för alla delar från start till mål. Vi leder processen steg för steg, från värdering till marknadsbearbetning, förhandling, due diligence, slutligt överlåtelseavtal och tillträde. Varje steg i processen sker i nära dialog med uppdragsgivaren och vi skapar en konkurrensutsatt säljprocess genom bearbetning av olika
presumtiva köpare.

Förvärv av företag

Att skapa värdetillväxt genom strategiska företagsförvärv kan vara det effektivaste, snabbaste och det mest lönsamma sättet jämfört med organisk tillväxt. Att bevaka marknaden och kontinuerligt bedöma vilka företag som kan vara möjliga att förvärva är många gånger en nyckelfaktor för ökad tillväxt och uppfyllelse av ställda mål. Genom Svensk FöretagsFörmedling får uppdragsgivare tillgång till specialister med lång erfarenhet från förvärv av företag och företagstransaktioner. I en förvärvsprocess går vi
igenom köparens förvärvskriterier, identifierar marknaden samt utvärderar och projektleder förvärvsprocessen. Vi tar även fram all nödvändig dokumentation, exempelvis due diligencelistor, avsiktsförklaring och slutligt överlåtelseavtal.

Företagsvärdering

Svensk FöretagsFörmedling erbjuder en objektiv och kvalificerad värderingsmodell som säkerställer en systematisk genomlysning och analys av alla de faktorer som påverkar företagets marknadsvärde. De drygt 4 500 transaktioner vi hittills genomfört är en värdefull kunskapsbank för en korrekt och relevant företagsvärdering.

Rådgivning

Svensk FöretagsFörmedling erbjuder konsulttjänster vid ägarförändringar, ofta i samband med t ex företagsexpansion och generationsskiften.

SÄLJA EN ANDEL AV FÖRETAGET

När ägare av bolag har fattat beslut om att ta in en ny partner, som kan bidra till företagets fortsatta utveckling, agerar vi som transaktionsrådgivare. Det kan handla om att förstärka företagets kompetens eller att öka marknadsandelarna. Genom att sälja en andel av företaget finns möjlighet att fortsätta bygga värden i bolaget och samtidigt behålla en andel av aktierna.

Försäljning och förvärv av kommersiella fastigheter

Svensk FöretagsFörmedling bedriver en omfattande verksamhet inom den kommersiella fastighetsmarknaden. Fastighetsinformationen ska vara omfattande och pålitlig, därför använder vi avancerade analysverktyg, till exempel Datscha. Förvärvsprocessen sker ofta i ett nära samarbete med banker, fastighetsbolag och byggbolag. Vi fungerar som transaktionsrådgivare och tar ansvar för processens alla steg, från värdering till slutligt överlåtelseavtal.

Genom skräddarsydda processer, erfarna rådgivare med tillgång till potentiella köpare över hela Norden säkerställer vi en bättre affär. Alla vill göra en bra affär!

Vill du sälja eller köpa ett företag eller en fastighet, kontakta oss på 010-206 78 77 eller hk@sffab.se.

© Svensk FöretagsFörmedling  |  Integritetspolicy
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av de senaste objekten som är till salu och få mängder med tips kring att köpa och sälja företag och fastigheter.

Över 4550 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4561 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x