Skip to main content

Ska du sälja företaget? Låt oss ge dig några värdefulla råd.

 

Vad är en framgångsrik företagsförsäljning? Många som vill sälja företag skulle säkert svara ”när man får så bra betalt som möjligt”. Det stämmer i många fall. Men vi har också andra erfarenheter av våra hittills fler än 4500 företagsförsäljningar: ”En företagsförsäljning är framgångsrik när alla parter är nöjda, trygga och ser framåt.” Självklart ska priset vara det rätta. Men vi underskattar aldrig de emotionella faktorerna när vi rådger människor genom processen.  

När du vill sälja ditt företag är vi din rådgivare genom hela processen och tar ansvar för alla delar från start till mål. Så här ser processen ut i princip:

–       Värderingsresonemang

–       Marknadsbearbetning

–       Förhandling

–       Due diligence

–       Överlåtelseavtal

–       Tillträde

Varje steg sker i nära dialog med dig som säljare och i samarbete med din revisor, bank och jurist. Vi bearbetar flera olika presumtiva köpare samtidigt så att hela säljprocessen blir konkurrensutsatt.

Välkommen att kontakta vårt huvudkontor eller det kontor som finns närmast dig så hjälper vi dig att sälja ditt företag.

Läs om våra genomförda överlåtelser

Kontakta oss

5 värdefulla råd

Funderar du på att sälja företaget eller har du redan bestämt dig. Söker du ett nytt sammanhang där ditt företag kan nå nya framgångar? Låt oss vägleda dig. Svensk FöretagsFörmedling är en aktiv rådgivare vid försäljning och köp av företag. Vi har erfarenheterna och kompetenserna för att öka värdet på företagsförsäljningen hela vägen från start till mål.

Vi har egen erfarenhet av att äga företag. Det gör att vi förstår på djupet, både rationellt och emotionellt, hur det är att sälja sitt bolag.

Här har vi samlat 5 värdefulla råd för en lyckad företagsaffär, som vi vill dela med oss av. Kontakta oss gärna så går vi igenom vad som passar just ditt företag.

Välkommen till Svensk FöretagsFörmedling.

 1. Bestäm din tidpunkt.

När du beslutat dig för att sälja din verksamhet är tidpunkten av avgörande betydelse för utgången. Vårt råd är därför att påbörja dina förberedelser tidigare än du inledningsvis har tänkt dig. Utgå även ifrån att en erfaren köpare värnar om företagets kontinuitet för att säkerställa sin investerings långsiktighet. Detta innebär i praktiken att du som tidigare ägare kvarstår i bolaget en tid efter försäljningen.

Identifiera dina orsaker och drivkrafter till försäljningen. Är bolaget begränsat i nuvarande struktur, vill du kapitalisera på bolagets värde – delvis eller i sin helhet, eller är drivkrafterna en kombination av många parametrar? Andra aspekter kan vara att trygga de anställdas fortsatta engagemang och roller eller en möjlighet att komma in i ett nytt och mer utvecklande sammanhang.

Dina drivkrafter sätter agendan för vilken typ av köpare du är intresserad av att komma i kontakt med.

 1. Kartlägg marknaden.

Marknaden och köparnas förutsättningar har förstås också betydelse. Förvärvsintresset i en viss bransch kan variera från tid till annan, vilket måste tas hänsyn till.

Det är inte optimalt att inleda en försäljning i en bransch som för tillfället har en svacka, då är det bättre att blicka framåt då läget sannolikt kommer att vara ett annat.

Ett annat perspektiv är att man behöver kommunicera med marknaden vid rätt tidpunkt på året. Tänk på att processen tar tid. En överlåtelse kan ta upp till ett år från start till mål.

 1. Förbered dig och bolaget.

Det finns många moment och arbetsuppgifter som bör klaras av före försäljningen, vi kallar dem ”värdeskapande förberedelser”.

Exempel på sådana är att renodla och förtydliga resultat- och balansräkning eller att se till att klargöra ägarstrukturen. Det är viktigt att bolaget inte är helt beroende av den nuvarande ägaren utan att det har skapats en struktur i verksamheten med flera individer som kan axla strategiska och operativa frågor.

Det är också viktigt att överenskommelser och avtal med såväl kunder som leverantörer är tydliga. Det är väsentligt att se över och säkerställa arbetsprocesser och strukturkapital. De värdeskapande förberedelserna påverkar hela affären och förutsättningarna kan se olika ut och vara mer eller mindre komplicerade.

Ju bättre förberedelser, desto större möjlighet att lyckas med affären. Var lika metodisk nu när du ska sälja, som när du byggde upp verksamheten.

 1. Tänk på hela processen.

En företagsöverlåtelse kan vara mer eller mindre komplicerad och det krävs olika kompetenser vid olika tillfällen.

Svensk FöretagsFörmedling har en beprövad process och tar ett helhetsansvar för alla delar i en företagsöverlåtelse. Vi arbetar i lokala team och har en utsedd projektledare som håller i affären från start till mål, gärna i nära dialog med parternas revisorer, banker och jurister. Vi har även tillgång till egna jurister som kan kopplas in och därmed bli en integrerad del av projektet. Tillsammans säkerställer vi trygghet och marknadsmässighet i avtalens alla delar.

Vårt erbjudande är att vägleda dig genom hela processen och underlätta för dig att bibehålla fokus på verksamheten. Köparna vi är i kontakt med är vanligtvis både erfarna och resursstarka och det är därför av yttersta vikt att säljaren har en rådgivare som på alla plan kan tillvarata dina intressen.

 1. Ta inte första bästa bud.

Vårt råd är att analysera marknaden, dess attraktivitet och framför allt hur en eventuell köparkrets skulle kunna se ut. Det händer att bolag blir uppvaktade direkt av köpare och väljer att gå vidare utan att ha analyserat erbjudandet och jämfört det med andra möjliga budgivares. Med vår process blir det annorlunda.

Vi föreslår att du marknadsutsätter budet. Vår erfarenhet säger att det första budet inte alltid är det bästa du kan få. Till vår hjälp har vi statistik från 1000-tals affärer samt ett väletablerat nätverk med såväl industriella som finansiella köpare som är aktiva på marknaden. Vi hjälper dig att granska köparna, planera för eventuella återinvesteringar och på olika sätt få hävstång i affären genom fler och bättre möjligheter.

Vi ser till att buden är marknadsmässiga samt skapar bästa möjliga förutsättningar och villkor för just din affär.

Kontakta oss

Vi har god kännedom om köpare i olika branscher och säkerligen även i din. Vårt arbete innebär att vi systematiskt bevakar både industriella och finan- siella aktiva köpare och har även en kontinuerlig dialog med dem. Självklart har vi fullständig sekretess i alla uppdrag.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal när du vill sälja ditt företag. Du hittar kontaktuppgifter till våra rådgivare och lokalkontor här.

Att tänka på om du ska sälja ditt företag eller kommersiella fastighet


1.      Börja i tid. En erfaren köpare vill alltid säkerställa kontinuiteten i företaget (och trygga sin investering) vilket ofta innebär att hen vill att den tidigare ägaren stannar kvar tiden efter försäljningen. Som säljare, inled processen långt innan du planerar att lämna.

 

2.      Ta det lugnt och välj inte första bästa köpare. Många bolag blir ofta uppvaktade direkt av köpare och väljer att gå vidare utan att ha analyserat erbjudandet och jämfört det med andra. Genom att konkurrensutsätta budet kan vi hjälpa dig att få hävstång i affären och hitta fler och ännu bättre möjligheter.

Det engagemang, den kunskap, kompetens och erfarenhet som Anders och hans team stått för under hela processen gör att vi kommer kontakta dem igen. Vi är ett större bolag och är vana vid den här typen av affärer. Vi vet vad som krävs och det är inte alltid lätt. Men den tillgänglighet och expertis som vi haft tillgång till under processen har varit suverän.

Lars Rundblom, styrelseordförande Branäsgruppen

Svensk FöretagsFörmedling hade mitt bästa i åtanke under hela processen och jag är innerligt nöjd med min företagsförsäljning. Jenny har ett värdefullt nätverk av relevanta köpare som hon presenterade och kontaktade efter avstämning med mig. Efterföljande bud analyserades, likställdes och förhandlades för att säkerställa marknadsmässighet och struktur. Eventuella frågetecken reddes skyndsamt ut på ett proaktivt och professionellt sätt av Jenny och hennes team. Avslutningsvis vill jag lyfta fram Jennys bredd och teamets spetskompetens som en av de viktigast faktorerna till hela affären.

Gustav Forsman, säljare av företaget Lundaman Instrument

En av anledningarna till att vi valde Svensk FöretagsFörmedling var bland annat deras strukturerade process och möjligheten till en bättre exponering mot fler relevanta köpare. Försäljningsprocessen var trygg och stabil, från första kontakten till slutförhandling och tillträde.

Mikael Johnsson, VD på Nohau

8 starka skäl – Därför väljer de flesta oss för en framgångsrik affär

1. MEST ANLITAD

Framgång föder framgång. Det är en klassisk sanning. Med ledande kompetens och en envis strävan efter mästerskap i varje affär skapar vi också grunden för nästa affär.

2. SVERIGES BREDASTE TJÄNSTEUTBUD

Ingen annan företagsmäklare har ett lika omfattande utbud av specialisttjänster som vi. Det betyder att du kommer rätt från början och kan försäkra dig om en heltäckande lösning med professionell hantering i alla delar.

3. 30 EXPERTMÄKLARE

Våra cirka 30 mäklare är specialiserade på just företagsaffärer. Vi är kort och gott företagsmäklare – till 100 procent. Det betyder fullt fokus på det som du som kund vill ha ut av en överlåtelse.

4. RIKSTÄCKANDE

Vi finns i hela Sverige. Med våra lokalkontor har du alltid nära till Svensk FöretagsFörmedling. Det ger oss en unik lokal närvaro och kunskap, med värdefulla nätverk inom näringsliv, myndigheter och banker.

5. NORDISKT SAMARBETE

Nyckeln till framgångsrika överlåtelser heter lokal närvaro. Att finnas på plats är ofta avgörande för ett bra resultat. Därför har vi samarbetsavtal med lokala företagsmäklare som fyller våra krav i tre av våra nordiska grannländer.

6. VI HAR GJORT MER ÄN 4500 AFFÄRER

Vi började 1979. Åren som gått har varit intensiva och de över 4 500 företagsöverlåtelser vi medverkat till har gett oss en unik erfarenhet.

7. BEPRÖVAD PROCESS

Vi tar ett helhetsansvar för alla delar i en överlåtelse. Som projektledare genomför vi affären från start till mål genom en väl beprövad process.

8. OBEROENDE OCH TRYGGHET

Vi är helt fristående från banker, revisorer och andra externa intressen och kan i varje steg välja det alternativ som ger störst värde för dig som gett oss förtroendet att sköta din affär.

Svensk Företagsförmedling finns över större delen av Sverige. Kontakta vårt huvudkontor eller det kontor som finns närmast dig, så hjälper vi dig.

Det här låter intressant! Jag vill veta mer.

Ring 010-206 78 77 eller fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Vi hanterar all information konfidentiellt och med högsta sekretess. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part eller användas för något annat än att hjälpa dig med din affär.

  Välj omsättningsintervall*

  Välj bransch*

  GDPR, Genom att fylla i mina uppgifter och skicka dem till Svensk FöretagsFörmedling godkänner jag att Svensk FöretagsFörmedling behandlar informationen i enlighet med den från den 25:e maj 2018 gällande GDPR-förordningen.

  Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet
  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x