Skip to main content

SÅ HITTAR VI DITT FÖretags marknadsvärde

Hur mycket är ditt företag värt? Det är den enskilt svåraste och viktigaste frågan inför varje försäljning, fusion, belåning, generationsskifte eller annan överlåtelse.

Svensk FöretagsFörmedling erbjuder en objektiv och kvalificerad värderingsmodell som säkerställer en systematisk genomlysning och analys av alla de faktorer som påverkar marknadsvärdet.

Resultatet blir att säljare och köpare får ett korrekt, aktuellt och marknadsmässigt underlag inför den fortsatta förhandlingen.

Vår värderingsmodell

Steg 1. Genomgång av verksamhet och finansiell information.

Vi ser över företagets verksamhet, ekonomi och historik. Detta kompletteras ofta med företagsbesök samt intervjuer med nuvarande ägare, vilket hjälper oss att få en så korrekt bild av bolaget som möjligt.

Steg 2. Omvärldsanalys.

Parallellt med steg 1 gör vi en omvärldsanalys av bolagets bransch, konkurrent- och kundsituation. Analysen och faktaunderlaget från steg 1 utgör sedan basen för vår värdering.

Steg 3. Värdering.

Värderingen vägs nu mot faktisk köpeskilling för andra företag i samma bransch och närliggande branscher. Statistiken hämtas ur vår databas med tusentals genomförda affärer. Vi har även en indikationsmodell som visar vad en köpare kan betala för företaget och ändå få en rimlig avkastning på sitt förvärv.

Steg 4. Slutgiltig rapport och rekommendation.

Vår slutgiltiga värderingsrapport innehåller detaljerad dokumentation av samtliga analyser, relevant statistik, värderingsresultat ur olika perspektiv samt vår sammanfattande rekommendation och bedömning av bolagets marknadsvärde.

Det här låter intressant! Jag vill veta mer.

Ring 010-206 78 77 eller fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig.

  Meddelande:

  GDPR - Genom att fylla i mina uppgifter och skicka dem till Svensk FöretagsFörmedling godkänner jag att Svensk FöretagsFörmedling behandlar informationen i enlighet med den från den 25:e maj 2018 gällande GDPR-förordningen.

  Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet
  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4640 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x