Skip to main content

Ska du köpa företag? Låt oss göra jobbet!

 

Att köpa företag är ett omfattande arbete. Det tar tid att hitta lämpliga företag och det krävs rätt kompetens för att genomlysa och värdera dem. Låt oss göra jobbet! Vi börjar med att gå igenom dina köpkriterier och identifierar marknaden. Därefter projektleder vi hela förvärvsprocessen inklusive att ta fram all nödvändig information och dokumentation, t ex due diligence-listor, avsiktsförklaring och överlåtelseavtal. Svensk FöretagsFörmedling är en aktiv rådgivare för den som vill köpa företag. Vi har erfarenheterna och kompetenserna som behövs hela vägen från start till mål. Vi har egen erfarenhet av att äga företag. Det gör att vi förstår på djupet, både rationellt och emotionellt, hur det är att både köpa och sälja bolag.

Till att börja med kan du välja mellan att låta oss aktivt söka efter lämpliga objekt åt dig eller att själv söka i vår databas. Se lite längre ned på sidan.

Du kanske vill låta din befintliga verksamhet växa genom förvärv? Du kanske behöver tillföra ny kompetens eller ett nytt sortiment till ditt befintliga företag?  Oavsett vilka skäl du har att köpa företag bistår vi dig i hela processen.

Att köpa företag kräver tid, erfarenhet och resurser. Svensk FöretagsFörmedling avlastar dig så att även du kan bli en stark aktör på köparmarkanden. Vi gör jobbet! Vi projektleder, tar fram tänkbara objekt, bistår i affärsförhandlingar och upprättande av kontrakt och andra dokument. I våra team ingår all den kompetens som behövs, inklusive den så viktiga juridiska kompetensen.  

Självklart stöttar vi dig genom hela förhandlingen där det är ett antal viktiga beslut som ska fattas när man ska köpa företag. Hur stor är köpeskillingen? Ska den delas upp? Vilka regler ska gälla vid ett tillträdesbokslut eller används lockbox? Vad finns det för garantier för tillgångar, personal, avtal och utfästelser, order- och kundstock, försäkringar mm?

Inte minst hjälper vi till med det omfattande arbetet att ta fram rätt dokument i form av bilagor – årsredovisningar, bokslut, budgetar, företags­inteckningar och andra panter, lagerlista, pågående arbeten, mm.

Lika viktigt som det är att ett företag som vill sälja sig beskriver sig självt på ett attraktivt sätt, lika viktigt är det att du som vill köpa företag ger en klar och tydlig bild av dina förvärvskriterier, din strategi och dina önskemål.  Naturligtvis vill du framstå så attraktivt som möjligt. Ett företag som vill sälja har ofta flera köpare att välja mellan.

Vi förpackar dig som köpare, dina kriterier och dina önskemål Vi kommer att för din räkning kontakta tilltänkta objekt som kanske ännu inte är ute på marknaden. Då är det viktigt att ge ett gott första intryck så att ditt företag framstår som en attraktivt på marknaden för att köpa företag.

Vi har idag köpuppdrag inom avancerad infrastruktur, IT och ett flertal andra branscher.

Vad Svensk FöretagsFörmedling hjälper till med under processen för att köpa företag.

1. Vi kartlägger företagets marknad och kunder.

I det första skedet vill vi hitta så mycket information som möjligt om förutsättningarna för företaget du vill köpa. Hur ser företagets marknad ut, hur definieras den och var finns den? Hur stor är marknaden, växer eller krymper den? Vilken typ av konkurrens finns det?

2. Vi kartlägger företagets egenskaper.

I nästa steg tittar vi på företagets egenskaper. Det är många parametrar som behöver undersökas när man ska köpa företag: hur är produkterna, priserna, eventuella butikslägen, lokalerna, distributionen, marknadsföringen och medarbetarnas kompetens? I vilken utsträckning tillfredsställer företaget sina kunders behov och hur hanterar man t ex reklamationer? Hur kan du minska och undvika riskerna och ta vara på möjligheterna vid ett eventuellt köp av företaget? Kartläggningsfaserna är viktiga och borgar för att resten av processen för att köpa företag löper smidigt. Efter kartläggningen gör vi en analys. Är företaget fortfarande intressant att köpa?

3. Fungerar företaget som det är eller behövs investeringar?

Det är viktigt att undersöka den befintliga fysiska verksamheten, hur den är organiserad och om maskiner, lokaler och andra resurser är i gott skick. Fungerar allt som det ska? Kanske behövs det göras investeringar framöver efter att processen att köpa företaget är genomförd.

4. Identifiera nyckelmedarbetare.

Oftast är personalen den viktigaste resursen. Det är viktigt att indentifiera nyckelpersoner, både kompetensmässigt och kulturellt och säkerställa att de finns kvar efter ett ägarbyte.

Tänk också på att informella ledare har en stor påverkan på organisationen både före och efter ett eventuellt köp av företaget. En annan viktig aspekt är den nuvarande ägarens status. Är den personen på något sätt avgörande för konkurrensförmågan? Har personen viktiga relationer med nyckelkunder och viktiga leverantörer? Vad händer i så fall om personen inte längre finns kvar i verksamheten efter försäljningen. Det är mycket viktigt att ha en uppfattning i förväg om hur den situationen ska hanteras.

5. Kartlägg befintliga avtal.

Vi kartlägger vilka avtal som finns med personal, kunder och leverantörer. Alla befintliga avtal ska fram på bordet när man ska köpa företag. Vi går igenom de policydokument som ska finnas enligt lag, t ex miljöpolicy och jämställdhetspolicy.

6. Andra överväganden

Hur kan du som ny ägare förstärka företaget du köper? Vilken kompetens kan du tillföra? Det är viktigt att tidigt i processen ha en uppfattning om hur företaget ska förändras efter köpet. Det är också viktigt att efter köpet av företaget informera alla leverantörer, kunder, banker och konkurrenter så att alla känner till de nya ägarförhållandena.

Vår erfarenhet är att den juridiska hjälpen vi erbjuder är mycket viktig.

Svensk FöretagsFörmedling är en aktiv rådgivare till dig som ska köpa företag. Vi har nationell styrka, arbetar i lokala team och följer noga säljarmarknaden.

Våra team har genomfört fler än 4 500 framgångsrika affärer där vi varit rådgivare till privatägda företag, börsbolag och investerare. Vi är rikstäckande och arbetar nära våra uppdragivare. Vi har mycket god kännedom om säljare i olika branscher och säkerligen även i din. Vårt arbete innebär att systematiskt ta in information om och bevaka både industriella och finansiella aktiva säljare och även ha en kontinuerlig dialog med dem.

Självklart har vi fullständig sekretess i alla uppdrag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal när du vill köpa företag. Du hittar kontaktuppgifter till våra rådgivare och lokalkontor här.

Låt oss söka aktivt

Vi gör sökarbetet åt dig efter de kriterier och målsättningar du har satt upp. Kontakta något av våra lokalkontor för mer information.

SÖK SJÄLV I VÅR DATABAS

Du är välkommen att kostnadsfritt söka igenom vår databas med aktuella försäljningsobjekt. Genom att begränsa din sökning till bransch, omsättning och geografiskt läge, kan du snabbt få fram objekt som matchar dina krav.

Det här låter intressant! Jag vill veta mer.

Dina specificerade önskemål kommer matchas mot våra inneliggande och kommande objekt. Finner vi objekt som motsvarar dina önskemål meddelar vi dig detta via e-post med direktlänk till det aktuella objektet.

  Välj bransch*

  Välj omsättningsintervall*

  Geografiskt intresse:

  GDPR, Genom att fylla i mina uppgifter och skicka dem till Svensk FöretagsFörmedling godkänner jag att Svensk FöretagsFörmedling behandlar informationen i enlighet med den från den 25:e maj 2018 gällande GDPR-förordningen.

  Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Genom att ange dina köpkriterier kan vi mejla dig så snart vi får in objekt som matchar dina krav och önskemål.

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4655 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x