Skip to main content
OBJEKT
Tillverkning

Skandinavisk expansion inom ytbehandling: Svensk FöretagsFörmedling rådgivare i unik affär

20 – 50 Msek

Den danska ytbehandlingskoncernen DOT AB har förvärvat Haga Galvanisering i Jönköping och förstärker därmed sin position på den svenska marknaden. Svensk FöretagsFörmedling representerade Haga Galvanisering. De tidigare ägarna ser fram emot att deras livsverk nu kan utvecklas.

Familjeägda Haga Galvanisering grundades år 1952. Hittills har det ägts av de tre syskonen Stefan Eriksson, Håkan Ankar och Karin Lindström. Det har dock varit en del i planen att avyttra det som familjen kallar sitt livsverk, när tidpunkten kändes rätt. Det viktigaste har varit att hitta en seriös köpare som kan säkra medarbetarnas anställning och bevara arbetsförhållandena, förklarar Karin Lindström.

– Det gläder oss att en solid nordisk aktör nu tar över företaget. I processen har vi lagt stor vikt vid att Dot har praktisk erfarenhet av att driva företag vidare med respekt för befintlig kultur och svenska värderingar. Vi ser fram emot att följa med på resan under de kommande åren, säger Karin Lindström, som nu blir fabrikschef.

Dot, med huvudkontor i Fasterholt i Danmark, har vuxit i Sverige det senaste året. Efter förvärvet av fyra Pohlinvest-fabriker i januari 2022 har marknadsandelen i Norden ökat. I och med förvärvet av Haga Galvanisering har Dot nu 12 fabriker i Sverige och Danmark.

– Vi har en stark koppling till Sverige. Kunderna litar på oss och det är stor efterfrågan på vår kompetens. Förvärvet i Jönköping ökar vår närvaro ytterligare och vi är stolta över att få ta över fabriken, säger Dots vd Henrik Steen-Jørgensen.

Anders Andersson, transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedlings kontor i Jönköping, representerade Haga Galvanisering under affären. Att ha en rådgivare visade sig vara mycket värdefullt, förklarar Karin Lindström.

– Vi är så nöjda med hela processen. Det var viktigt för oss med lyhördhet och expertis, men också med trygghet och personkemi. Anders Andersson har funnits tillhands hela tiden, har svarat på de frågor vi haft och löst de orosmoment som kan dyka upp när vi nu gör något så här stort, säger hon.

Parterna är överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Svensk FöretagsFörmedling är sedan 1979 en entreprenörsledd, oberoende transaktionsrådgivare inom försäljning och förvärv av företag och kommersiella fastigheter. Vårt team har genomfört över 4 500 framgångsrika transaktioner där vi varit rådgivare till privatägda företag, börsbolag och investerare. Vi finns lokalt representerade på 30 kontor i hela Sverige.

För mer information:

Anders Andersson

Partner & Transaktionsrådgivare

Aukt. Företagsmäklare

073-526 80 00

anders.andersson@sffab.se

Objekt-id 1014
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x