Skip to main content
OBJEKT
Bygg & entreprenad

Gislövs Spolbilar förvärvas av den regionala aktören VA Gruppen

Gislövs Spolbilar har utvecklats och byggts upp av tidigare ägare Andras Löfquist. Bolaget har sin bas i sydöstra Skåne och har under femton års tid levererat tjänster till privata och publika kunder inom avloppsfilmning, spolning och torrsugning. Verksamheten omfattar sex anställda och lika många bilar. Bolaget har växt stabilt och omsätter idag drygt 10MSEK med en EBITDA nivå på strax under 3MSEK.

Andreas går nu in i den nya koncernen där han blir en nyckelperson i VA Gruppens regionala utveckling, något som varit mycket viktigt för både köpare och säljare. Uttalande från Andreas Lövquist, tidigare ägare till Gislövs Spolbilar: ”Upplägget med VA Gruppen passar mig väldigt väl. Dels har vi samma värderingar och syn på hur vår gemensamma affär skall drivas och dels har både jag och mina anställda hamnat i ett sammanhang där vi kan växa och utvecklas.

Processen har drivits mycket professionellt, från start till mål. Innan vi påbörjade försäljningen gick Svensk FöretagsFörmedling igenom process, tidplan och strategi på ett begripligt och strukturerat sätt. Även om det var hög aktivitet från början drev mina rådgivare processen på ett sätt som gjorde att jag hade möjlighet att fullt ut fokusera på den dagliga driften. Alla intressenter var relevanta vilket tyder på ett bra nätverk och gediget förarbete. Buden var till innehållet olika men översattes av Svensk FöretagsFörmedling på ett tydligt sätt vilket underlättade min beslutsprocess. När jag sedan valde vem jag ville gå i mål med skötte SFF all datarumshantering, dokumentation och avtalsförhandling så att jag kunde känna mig trygg när väl tillträdet genomfördes.

Uttalande från Jenny Citré, ansvarig projektledare på Svensk FöretagsFörmedling: ”Att hitta nya passande ägare till redan välskötta bolag är en nyckelfaktor i vårt arbete. När vårt arbete dessutom bidrar till ökad regional tillväxt känns det extra intressant. Det har varit roligt och givande men samtidigt ett stort ansvar att driva processen åt Andreas, dels för att han skall kunna hitta ett nytt sammanhang inom en bransch som han kan väl men även för att bolaget skall kunna fortsätta växa och utvecklas.”

För mer information om försäljningen vänligen kontakta: jenny.citre@sffab.se, 0722-009190

Objekt-id 1028
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4643 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x