Skip to main content
OBJEKT
Tjänsteföretag

Reklambyrå & tryckeriverksamhet med brett tjänsteutbud

0 – 20 Msek

En mycket väletablerad verksamhet med brett produkt- och tjänsteutbud inom reklam, grafisk formgivning och tryck. Bolaget förfogar även över egen produkt. Företaget är huvudsakligen verksamt i del av Skaraborgsregionen, Västra Götaland. Bolaget utgår från ändamålsenliga hyrda lokaler.

Bolagets omsättning uppgår till ca 5 MSEK, god lönsamhet och stabilt kundunderlag.

Transaktionen sker genom köpares förvärv av bolagets Aktier alternativt dess Rörelse/Inkråm. Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information och företagsbesök.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning.

Objekt-id 1171
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x