Skip to main content
OBJEKT
Tillverkning

Snabbväxande produktbolag med egen mjukvara byter ägare

0 – 20 Msek

Lundaman Instrument är en av Sveriges främsta leverantörer av hjullastarvågar till lastmaskiner och truckar. Bolaget är i grunden ett produktbolag men tack vare egenutvecklad mjukvara är bolaget på väg att bli mer utav ett SAAS-bolag med stigande återkommande intäkter. Säljare Gustav Forsman ska tillsammans med nya ägarna Johan Sahlsten, Peter Hamberg och Knut Engqvist arbeta vidare med att utveckla bolaget och siktet är inställt på fortsatt expansion.

-Vi är nöjda med utfallet av processen och min uppfattning är att affären kommer påskynda möjligheterna att utveckla den fina plattform som Gustav har byggt upp, säger Jenny Citré, Transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling, ansvarig för processen och det bakomliggande projektteamet.

-Svensk FöretagsFörmedling hade mitt bästa i åtanke under hela processen och jag är innerligt nöjd med min företagsförsäljning, säger säljaren Gustav Forsman. Jenny har ett värdefullt nätverk av relevanta köpare som hon presenterade och kontaktade efter avstämning med mig. Efterföljande bud analyserades, likställdes och förhandlades för att säkerställa marknadsmässighet och struktur. Eventuella frågetecken reddes skyndsamt ut på ett proaktivt och professionellt sätt av Jenny och hennes team. Avslutningsvis vill jag lyfta fram Jennys bredd och teamets spetskompetens som en av de viktigast faktorerna till hela affären. 

-Jenny Citré gjorde en föredömligt tydlig företagspresentation som gav en väl överensstämmande bild av bolaget och dess utvecklingspotential, säger köpare Johan Sahlsten. Ibland upplever vi som köpare att försäljningsmaterial kan kännas rörigt och osammanhängande. I processen kring Lundaman Instrument var affärserbjudandet tydligt och efterfrågad information tillgänglig i den struktur vi önskade. Processen var skyndsam där Jenny med team höll i taktpinnen enligt överenskomna tidsramar. Vi gick i mål enligt avsiktsförklaringen och upplever att säljarsidan aktivt bidrog till en smidig och strukturerad affär, avslutar Johan Sahlsten.

För mer information kontakta:

Jenny Citré

Transaktionsrådgivare

Svensk FöretagsFörmedling AB

Tel: 0722-00 91 90

Mail: jenny.citre@sffab.se

Objekt-id 3577
Transaktionsrådgivare
INTRESSEANMÄLAN

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

  fler än 4600 förmedlade företag

  Vi har förmedlat 4651 företag

  Vill du veta mer om hur vi kan
  hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

  Kontakta en transaktionsrådgivare nära
  dig. Se våra kontor →

  x